Hvad er landbrugsstøtten?

Landbrugsstøtten er økonomisk støtte fra EU til landmænd i EU-lande. Danske landmænd modtager over 7 mia. kroner i landbrugsstøtte, svarende til ca. 2.800 kr. pr. hektar. De EU-lande, der modtager mest landbrugsstøtte, er Frankrig, Spanien og Tyskland.

Landbrugsstøtten i EU blev til, fordi Europa under 2. verdenskrig oplevede mangel på fødevarer. For at undgå en gentagelse af dette, ville man gøre Europa selvforsynende og give Europas borgere bedre mulighed for at få råd til fødevarer. Det mundede ud i den fælles, europæiske landbrugspolitik i 1962, som vi stadig har i dag i form af landbrugsstøtte fra EU.

Landbrugsstøtten er faldet meget over tid og er i dag på mindre end det halve af hvad den var i 1986, korrigeret for inflation. Det skyldes især, at landbrugsstøtten i dag udgør en meget mindre del af det samlede EU-budget. Trods dette udgør landbrugsstøtten stadig en stor del af landmændenes indtjening. I Danmark udgør EU’s landbrugsstøtte næsten 10 pct. af landmændenes omsætning.

Afskaf landbrugsstøtten

Vi mener i Liberal Alliance, at landbrugsstøtten skal afskaffes. For det første fordi den situation, vi stod i under 2. verdenskrig med manglende fødevarer, slet ikke er aktuel i dag. Vi kan importere fødevarer fra det globale marked, og landbrugssektoren er blevet meget mere produktiv med ny teknologi som fx vertical farming. Med andre ord bør vi ikke bekymre os for at mangle fødevarer, hvorfor der ikke er grund til, at EU giver subsidier til landbruget.

Ved at afskaffe landbrugsstøtten, kan vi også skabe bedre vilkår for udviklingslande. For det er sværere for landmænd i fattigere samfund at konkurrere med EU-landmænd, når priserne på EU-fødevarer er kunstigt lave grundet landbrugsstøtten. Landbrugsstøtten medfører også ekstra produktion af fødevarer, som eksporteres uden for EU til kunstigt lave priser, og denne ”eksport dumping” har især negative konsekvenser for landmænd i udviklingslande, som ikke kan tjene lige så mange penge og udvikle samfundet, når fødevarer fra EU dominerer på markedet.

Endelig er det ikke fair over for danske skatteydere, at de skal være med til at finansiere en dyr landbrugsstøtte. Det ville være langt bedre, hvis EU-landmænd kunne konkurrere på markedsvilkår uden at være afhængige af EU-subsidier. Det vil give borgerne mulighed for at beholde flere af deres egne penge og give landmænd større incitament til at innovere og øge produktiviteten, hvilket kommer alle borgere til gavn.

Kan danske landmænd klare sig uden landbrugsstøtte?

Landbrug udgør en relativt stor del af dansk økonomi, og danske landmænd producerer fødevarer af høj kvalitet, med god dyrevelfærd og lille klimapåvirkning – til stor gavn for både danskerne og resten af verden. Flere er derfor bange for, at vi risikerer at ødelægge dansk landbrug, hvis landbrugsstøtten fjernes.

Danske landmænd vil dog ikke blive stillet dårligere end andre EU-landmænd, hvis vi afskaffer landbrugsstøtten for alle EU-lande. Derfor skal vi arbejde internt i EU for at få mindsket og ultimativt afskaffet EU’s landbrugsstøtte.
Uden landbrugsstøtte vil danske landmænd også have større incitament til at forbedre deres produkter og innovere, hvilket vil betyde bedre fødevarer til borgerne og mulighed for større markedsandele til danske landmænd.

Vi mener kort sagt, at danske landmænd er så dygtige og kompetente og skaber produkter, der er så efterspurgte i resten af verden, at de sagtens kan klare sig uden subsidier fra EU. Men de skal selvfølgelig stilles på lige fod med resten af EU’s landmænd, hvorfor landbrugsstøtten skal afskaffes for samtlige EU-lande.