Liberal Alliance vil arbejde for, at landbrugserhvervet får friheden til at arbejde under ansvar tilbage, og at landbrugets konkurrenceevne styrkes. Dansk fødevareproduktion har høj kvalitet i forhold til produktionen på verdensmarkedet, men på grund af de ringe konkurrencevilkår er erhvervet fortsat udfordret. Det er Liberal Alliances opfattelse, at dansk landbrug kan skabe væsentligt højere indtjening uden at øge miljøbelastningen. Det kræver en målrettet indsats, et opgør med kontrolregimet og lettelse af skatter og afgifter.

Da danskerne i sin tid stemte Danmark ind i EF, var det bl.a. med det formål at sikre dansk landbrugs konkurrencevilkår. I dag kan vi konstatere, at væksten er gået i stå, og at mange arbejdspladser i primær- såvel som sekundærproduktionen rykker til udlandet. Vi kan desuden konstatere, at detailreguleringen og bureaukratiet er ved at tage den sidste rest af frihed ud af et selvstændigt og stolt erhverv, og at EU-lovgivning fortolkes og implementeres strengere i Danmark end i vores nabolande. Det er hverken holdbart eller rimeligt.

Det er heller ikke rimeligt, at staten prøver at styre vores forbrug af fødevarer gennem moraliserende forbud og afgifter. Det vil Liberal Alliance gøre op med.

Liberal Alliance mener, at landbrugsstøtten er konkurrenceforvridende og bør afvikles i et tempo, der dog ikke forringer dansk landbrugs konkurrenceevne i forhold til udlandet. Støtte og tilskud er ikke løsningen på landbrugets udfordringer, men derimod mindre regulering og faglighed. Vi skal generelt gå fra input- til outputstyring – altså fra generelle til målrettede virkemidler og fra følelser til faglighed.

Støt Liberal Alliances Kampagne-fond

Vi vil meget gerne kunne komme endnu længere ud med vores budskaber om et friere Danmark. Det håber vi, at du vil bidrage til!

Månedligt
Andre muligheder
MobilePay

Brug følgende mobilnummer:
412141

Bankoverførsel

Danske Bank
Reg.nr.: 1551
Konto nr.: 3445559962
IBAN: DK5130003445559059