Det danske kongehus

Det danske samfund er et konstitutionelt monarki. Det betyder, at Danmark har et kongehus, og vores statsoverhoved er dronningen, mens lederen af regeringen er statsministeren. Danskerne kan derfor selv udpege den politiske ledelse af Danmark ved valg, og kongehuset kan ikke på egen hånd lovgive uden om regeringen.

En af kongehuset og dronningens vigtigste opgaver er at repræsentere Danmark i udlandet, bl.a. for at skabe bedre muligheder for dansk erhvervsliv og eksportvirskomheder. Desuden deltager dronningen og resten af kongefamilien i officielle åbninger, jubilæer m.m. her i Danmark.

Undersøgelser viser, at danskerne i høj grad bakker op om det danske kongehus. Over 80 % støtter kongehuset ifølge Gallup, og det er derfor kun en ret lille minoritet af danskere, som vil gøre vores samfund til en republik ved at afskaffe monarkiet.

Bevar kongehuset

I Liberal Alliance mener vi, at kongehuset skal bevares. Vi er tilhængere af kongehuset, for det er en helt essentiel del af Danmarks historie, kultur og samfund. Og vi er stolte af det arbejde, som dronningen og resten af kongehuset gør for Danmark – både herhjemme og i udlandet.

Hvis vi afskaffer monarkiet og i stedet får en præsident eller lignende som statsoverhoved, vil vi miste en vigtig del af Danmarks kultur og tradition. Kongehuset binder os sammen i et større fællesskab og viser, at vi godt kan prioritere det traditionelle, historiske og nationale, selvom vores samfund bliver mere moderne og globalt orienteret.

Kongehuset er også med til at understøtte dansk erhvervsliv og åbne døre til nye markeder rundt om i verden. Kongehusets indsats gør, at Danmark skiller sig ud fra andre lande og har bedre mulighed for at skabe opmærksomhed om Danmarks styrker. Det betyder flere arbejdspladser i Danmark og gør hele vores samfund rigere.

Kongehuset skal kun have symbolsk magt

Selvom vi i Liberal Alliance bakker op om kongehuset, er det vigtigt at pointere, at kongehuset kun skal have en symbolsk rolle ift. den politiske ledelse af landet. Som det står i vores lovgivning er det ikke dronningen, men det politiske flertal i Folketinget valgt af befolkningen, som skal vedtage lovene i Danmark.

På den måde bliver magten hos befolkningen, som selv får mulighed for at vælge sine politiske repræsentanter. Kongehuset skal under ingen omstændigheder have mulighed for ene og alene at bestemme, hvordan landet skal regeres, som vi oplevede under enevælden. I stedet skal kongehuset fokusere på sine styrker: at fremme fællesskabet og kulturen i Danmark og øge vores tilstedeværelse i udlandet.

Dermed kan vi bevare vores moderne, repræsentative demokrati og samtidig nyde godt af vores kongehus og alle de fordele, det indebærer for vores samfund.