Klima og energi

Verden er ved at gennemgå en generel opvarmning, som bl.a. påvirkes af menneskers adfærd. Når vi forbruger fossil energi som kul, olie og gas sender vi CO2 og andre klimagasser op i atmosfæren, som via drivhuseffekten fører til en opvarmning af Jorden.

Ifølge klimaøkonom og nobelprisvinder William Nordhaus vil klimaforandringerne højst sandsynligt føre til en 2-3% reduktion i globalt BNP i dette århundrede, sammenlignet med en situation uden klimaforandringer overhovedet. Vi skal derfor tage klimaforandringer alvorligt, da de er et reelt problem med både økonomiske og menneskelige konsekvenser.

Klimaøkonomer har fundet frem til, at nogle energi- og klimapolitikker er langt mere effektive end andre ift. at modvirke klimaforandringer. En CO2-skat og et kvotemarked for CO2 er meget effektivt ift. at nedbringe den udledte CO2, da forureneren straffes og derfor har incitament til at udlede mindre. Investering i ny, grøn teknologi giver også stor gevinst for klimaet. Til gengæld har statstilskud til f.eks. vindenergi en meget lille effekt på klimaet.

CO2-kvoter og ny teknologi kan forbedre klimaet

Vi mener i Liberal Alliance, at det er vigtigt at føre en effektiv og klog klimapolitik, så vi undgår ukontrollable klimaforandringer, dårlig luftkvalitet m.m. og samtidig ikke spilder penge på ineffektive politikker, der ikke gavner klimaet. Klimapolitikken skal ikke baseres på følelser og symbolpolitik, men på fakta og effektive løsninger på klimaet.

Opkøb af CO2-kvoter er en meget effektiv måde at nedbringe udledninger på. Derfor foreslår vi, at Danmark skal opkøbe CO2-kvoter for at lade dem forblive ubrugte. På denne måde sikrer vi, at vores CO2-reduktioner ikke udlignes af andre europæiske landes forøgede udledninger – til gavn for klimaet.

Hvis vi skal erstatte de fossile brændsler, kræver det, at vi udvikler nye teknologier, som er både billige, stabile og grønne for klimaet. Derfor skal vi i Danmark opprioritere forskning i og udvikling af nye klimavenlige teknologier, som kan udgøre et attraktivt alternativ til kul, olie og gas. Staten bør derfor investere i en ny klimaforskningsfond til 3,7 mia. kroner pr. år, som kan bidrage til at finde fremtidens grønne teknologier.

Stop for ineffektiv klimapolitik

Desværre har Danmark på mange punkter en ringe og ineffektiv klimapolitik, som gør livet surt for borgerne og ikke forbedrer klimaet. Ineffektiv og dyr energi er især til skade for dem med lave indkomster, som bruger en relativt stor del af deres budget på energi.

F.eks. hvis staten støtter vindenergi i stedet for at lade markedet afgøre, hvilke energiformer, der skal vinde frem. Det gør energi mere dyrt og ineffektivt end det bør være og koster borgerne på både skattebilletten og elregningen. Vi bør derfor stoppe statslige subsidier til energi og lade markedet få de bedste og billigste energiformer til at vinde frem.

Vi skal sætte en stopper for statslig regulering, som svækker vores konkurrenceevne og medfører højere afgifter for borgerne. Staten skal ikke favorisere nogle selskaber eller energiformer frem for andre. Det betyder bl.a., at atomkraft skal afkriminaliseres. Atomkraft er i dag en sikker og stabil teknologi, som har potentiale til at blive en vigtig del af en fremtidig, grøn energiforsyning. Hvis vi virkelig vil have en grøn omstilling, kan vi derfor ikke længere tillade os at fravælge atomkraft.

Støt Liberal Alliances Kampagne-fond

Vi vil meget gerne kunne komme endnu længere ud med vores budskaber om et friere Danmark. Det håber vi, at du vil bidrage til!

Månedligt
Andre muligheder
MobilePay

Brug følgende mobilnummer:
412141

Bankoverførsel

Danske Bank
Reg.nr.: 1551
Konto nr.: 3445559962
IBAN: DK5130003445559059