Liberal Alliance mener, at skolerne bør gives frihed til selv at indrette sig på den måde, der giver mening lokalt ift. at sikre både faglighed og dannelse. Liberal Alliance mener, at forældre skal have et frit skolevalg – både mellem folkeskoler og mellem folkeskoler og friskoler. Derfor har Liberal Alliance medvirket til at forhøje koblingsprocenten fra 71 pct. til 76 pct. Dermed har vi sikret bedre forhold for elever og forældre til børn i fri- og privatskole. Der er fortsat egenbetaling i fri- og privatskoler, og Liberal Alliance ønsker at hæve koblingsprocenten til 80 pct., så egenbetalingen kan falde. Vi vil ydermere sikre, at også forældre til børn med særlige behov får et mere frit skolevalg.

I Liberal Alliances tid i regering tog vi flere skridt i retning af en mere fri folkeskole. Vi har blandt andet sørget for, at eleverne får kortere skoledage, og skolerne får mere frihed til at hæve fagligheden. Undervisningsminister Merete Riisager tog også et opgør med målstyringen i folkeskolen og lugede ud i de over 3.000 bindende mål. Men selvom vi nåede meget, er vi langt fra i mål – eksempelvis bør skolelederne have et klart defineret ansvar for de ansatte, og skolebestyrelsen skal have mere indflydelse.

Læreruddannelsen bør desuden omdannes til en universitetsuddannelse, og efteruddannelsen skal moderniseres, således at der tilbydes en bred vifte af digitale og decentrale efteruddannelsestilbud.

Støt Liberal Alliances Kampagne-fond

Vi vil meget gerne kunne komme endnu længere ud med vores budskaber om et friere Danmark. Det håber vi, at du vil bidrage til!

Månedligt
Andre muligheder
MobilePay

Brug følgende mobilnummer:
412141

Bankoverførsel

Danske Bank
Reg.nr.: 1551
Konto nr.: 3445559962
IBAN: DK5130003445559059