Liberal Alliance mener, at skolerne bør gives frihed til selv at indrette sig på den måde, der giver mening lokalt ift. at sikre både faglighed og dannelse. Liberal Alliance mener, at forældre skal have et frit skolevalg – både mellem folkeskoler og mellem folkeskoler og friskoler. Derfor har Liberal Alliance siden 2015 medvirket til at forhøje koblingsprocenten fra 71 pct. til 76 pct. Dermed har vi sikret bedre forhold for elever og forældre til børn i fri- og privatskole. Der er fortsat egenbetaling i fri- og privatskoler, og Liberal Alliance ønsker at hæve koblingsprocenten til 80 pct., så egenbetalingen kan falde. Vi vil ydermere sikre, at også forældre til børn med særlige behov får et mere frit skolevalg.

Mens Liberal Alliance har været i regering, har man taget flere skridt i retning af en mere fri folkeskole. Vi har blandt andet sørget for, at eleverne får kortere skoledage, og skolerne får mere frihed til at hæve fagligheden. Undervisningsminister Merete Riisager har også taget et opgør med målstyringen i folkeskolen, luget ud i de over 3.000 bindende mål og hævet koblingsprocenten, så egenbetalingen for forældrene kan reduceres. Vi mener desuden, at skolelederne skal have et klart defineret ansvar for de ansatte og skolebestyrelsen skal have mere indflydelse.

Læreruddannelsen bør desuden omdannes til en universitetsuddannelse, og efteruddannelsen skal moderniseres, således at der tilbydes en bred vifte af digitale og decentrale efteruddannelsestilbud.

Giv et bidrag.

Du kan nemt gøre en stor forskel for Liberal Alliance ved at støtte os med et bidrag.