Liberal Alliance vil gøre folkeskolereformen frivillig for den enkelte skole. Det vil give skolerne frihed til selv at vælge, hvordan de vil indrette sig, og det vil bringe fokus tilbage på faglighed og dannelse. Skolerne skal selv kunne vælge skoledagens længde, når blot de overholder minimumstimetallet for faglige timer.

Liberal Alliance mener, at forældre skal have et frit skolevalg – både mellem folkeskoler og mellem folkeskoler og friskoler. Derfor vil vi hæve koblingsprocenten til 80 pct. og sikre at også forældre til børn med særlige behov får et frit skolevalg.

Skolelederne skal have et klart defineret ansvar for de ansatte og skolebestyrelsen skal have mere indflydelse. Og så skal læreruddannelsen være universitetsbaseret.