Hvad er forsvarsforbeholdet?

Forsvarsforbeholdet gør, at Danmark ikke deltager i EU’s militære operationer. Det betyder, at vi hverken finansierer EU’s forsvarsområde eller stiller med soldater og isenkram til EU’s militære missioner. Forsvarsforbeholdet betyder også, at Danmark ikke har stemmeret, når der i EU’s Ministerråd skal stemmes om den fælles forsvarspolitik.

I EU er der ikke nogen kollektiv hær, og der arbejdes heller ikke på at skabe en. Det enkelte EU-land kan altså selv bestemme over sine militære styrker, men EU-medlemslandene kan dog også beslutte, at de vil gennemføre en fælles EU-operation for at stå stærkere. For eksempel har EU sendt militære missioner til kamp mod pirater ud for Somalias kyst. Danmark kan dog ikke deltage i sådanne operationer på grund af det nuværende forsvarsforbehold – selvom vi gerne vil.

Derfor bør vi afskaffe forsvarsforbeholdet

Det er Liberal Alliances politik, at Danmark skal afskaffe vores forsvarsforbehold. Den ændrede situation i verden og i Europa gør, at vi bør fjerne forsvarsforbeholdet, så det danske forsvar kan alliere sig med andre EU-lande i fælles militære operationer. Den frie verden står nemlig overfor sin største trussel i mange årtier. Det viser Putins invasion af Ukraine med al ønskelig tydelighed.

Nogle tror desværre, at en afskaffelse af forsvarsforbeholdet vil betyde, at det bliver Tyskland eller Frankrig, som gennem EU dermed kan bestemme over Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det er forkert. En afskaffelse af forsvarsforbeholdet betyder blot, at vi har muligheden for at deltage i fælles EU-operationer, men vi kan til enhver tid takke nej til at deltage.

Hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet, giver det altså kun det danske forsvar flere kort på hånden, men Danmark vil aldrig blive tvunget til at deltage i operationer, vi ikke har lyst til. En anden udbredt misforståelse er også, at det fremover vil være EU, som skal forsvare Danmark, hvis vi afskaffer vores forsvarsforbehold. Det er også forkert. Det vil altid være NATO, der udgør aksen i forsvaret for Vestens frie demokratier.

Vi er i en ny og mere usikker tid, hvor truslen mod flere af vores europæiske nabolande kun stiger. Der er en høj sandsynlighed for, at man i EU vil iværksætte fælles militære operationer for at supplere NATO’s indsats i Østeuropa som et modsvar til Ruslands aggression. I Liberal Alliance mener vi, at Danmark skal have muligheden for at bidrage til disse militære operationer. Derfor mener Liberal Alliance, at vi skal afskaffe det danske forsvarsforbehold.