Vi skal arbejde for et smalt og stærkt EU. Med et smalt EU mener vi et EU, der fokuserer på at løse problemer, der i deres natur er grænseoverskridende. De overordnede indsatsområder vil derfor være det indre marked med fordele for den enkelte og for europæisk økonomi, sikkerhedspolitiske problemstillinger og sikring af borgernes valgfrihed. EU skal fokuseres og arbejde for fred, frihed og frihandel.

EU er – og kan i stigende grad blive – en central aktør på det sikkerhedspolitiske område. Det kræver dog, at EU er handlekraftig. Under migrationskrisen har vi f.eks. desværre oplevet et stærkt handlingshæmmet EU med fatale konsekvenser til følge. Derfor skal EU på nogle områder styrkes, så samarbejdet i højere grad kan løfte sikkerhedspolitiske aspekter. Der er udfordringer med migrationen og med at få styr på Europas ydre grænser. For at sikre de åbne indre grænser, skal de ydre grænser forstærkes, og det kræver, at der kommer styr på migrationen ved Europas ydre grænser.

EU skal fremme friheden til at leve og handle på tværs af landegrænser. Det gælder uanset, om det drejer sig om studieophold, rejser, en permanent tilværelse i udlandet, samarbejder på tværs af grænser eller mere indirekte berøringsflader. Det indre marked skal liberaliseres og ikke være en platform for unødig standardisering og regulering, der tenderer planøkonomi. Samtidig er det vigtigt, at vi i en tid, hvor vi lever vores liv på tværs af landegrænser, har retssikkerheden på plads, således at europæerne i mindre grad end i dag oplever juridiske gråzoner.

Det indre marked er kernen af EU. Her ligger der fortsat et stort arbejde med at forløse dets potential; eksempelvis med at skabe et reelt frit indre marked i forhold til service- og tjenesteydelser og med, at EU skal varetage en rolle som frihandelsfremmer i verden. I en tid hvor stærke ydre kræfter søger at destabilisere det europæiske samarbejde, er det vigtigt, at vi i Europa står sammen om grundlæggende vestlige værdier.

For Liberal Alliance er det vigtigt, at fokus er på det vigtigste og de områder, hvor vi kan nå reelle resultater til Europas fælles bedste. Vi ønsker, at det centrale i EU-samarbejdet skal være udviklingen af et fælles marked og den frie handel mellem nationer.

Danmark skal styre sin egen økonomi, og derfor siger vi nej til euroen, til bankunionen, til finanspagten, til fælles skatter og til udviskning af det enkelte lands eget ansvar for den hjemlige økonomi.

Liberal Alliances tilgang til EU-politikken tager dermed udgangspunkt i 4 F’er: fred, frihed, frihandel og fokus.

SPIDSKANDIDAT TIL EUROPA-PARLAMENTET

Mette Bock

For et liberalt Europa

Støt Liberal Alliances Kampagne-fond

Vi vil meget gerne kunne komme endnu længere ud med vores budskaber om et friere Danmark. Det håber vi, at du vil bidrage til!

Månedligt
Andre muligheder
MobilePay

Brug følgende mobilnummer:
412141

Bankoverførsel

Danske Bank
Reg.nr.: 1551
Konto nr.: 3445559962
IBAN: DK5130003445559059