Danmark skal være blandt de lande, der går forrest ift. at presse på for internationale initiativer til at begrænse den globale udledning af CO2. Klimaudfordringerne er globale og kræver globale løsninger, hvor verdenssamfundet står sammen. Vi skal i Danmark finde en fornuftig og rationel balance, for selvom vi gerne går forrest og viser vejen, så løses de globale udfordringer ikke alene ved dansk enegang. Vi skal være opmærksomme på ikke at svækker den danske konkurrenceevne unødigt.

Danmark bør koncentrere sig om rationelle energibesparelser og klimatilpasninger fremfor en kostbar omlægning af økonomien, som favoriserer særligt udvalgte fossilfrie energiformer, og som ikke nødvendigvis har nogen særlig positiv effekt på miljøet. De temperaturændringer, som opleves mange steder i verden, er et resultat af bl.a. menneskelig adfærd. Det skal vi tage seriøst, og vi skal gå rationelt til værks for at sikre, at vi sætter ind dér, hvor effekten af indsatsen er størst.

Giv et bidrag.

Du kan nemt gøre en stor forskel for Liberal Alliance ved at støtte os med et bidrag.