Der er en række problemer på boligmarkedet, som skal løses. I dag gør prisregulering udvalget af lejeboliger mindre, end det burde være. Store tilskud til den almennyttige boligsektor koster skatteyderne dyrt og er konkurrenceforvridende i forhold til private udlejere.

Liberal Alliance vil sætte boligen fri, så danskernes behov for en bolig kan opfyldes bedst muligt af et boligmarked med overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel.

Giv et bidrag.

Du kan nemt gøre en stor forskel for Liberal Alliance ved at støtte os med et bidrag.