Der er en række problemer på boligmarkedet, som skal løses: I dag gør prisregulering udvalget af lejeboliger mindre, end det burde være. Store tilskud til den almennyttige boligsektor koster skatteyderne dyrt og er konkurrenceforvridende i forhold til private udlejere. Og en del andelsboligejere ville helst erstatte deres ejerforhold med en almindelig ejerboligstatus, men det forbyder loven.

Liberal Alliance vil sætte boligen fri, så danskernes behov for en bolig kan opfyldes bedst muligt af et boligmarked med overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel.

Liberal Alliance mener:

  • Huslejereguleringen skal afskaffes for nyudlejninger, mens overgang til fri husleje skal indfases over 20 år for eksisterende lejemål.
  • Lejer og udlejer skal selv kunne aftale forud for indflytning, om lejemålet er tidsbegrænset, og i så fald hvor længe lejemålet gælder, og på hvilke betingelser lejemålet kan opsiges af begge parter.
  • Tilskud til de almennyttige boligselskaber skal afvikles, og selskaberne skal i stedet have fuld råderet over Landsbyggefondens midler.
  • Priskontrol på andelsboliger skal afvikles sammen med forbuddet mod at omdanne andelsboliger til ejerboliger.
  • Tilbudspligten, som forhindrer, at udlejere kan sælge deres udlejningsejendomme til andre udlejere, hvis lejerne vil overtage som andelsboligforening, skal afskaffes.
  • Boligskatterne skal holdes i ro.
  • Bygningsreglementet skal liberaliseres.
  • Sommerhusejere skal have ret til at bruge deres sommerhus som helårsbolig, hvis de ønsker det.
  • Støtte til byfornyelse skal afskaffes