Hvad er topskat?

I Danmark betaler alle indkomstskat – både virksomheder og private. Indkomstskat udgøres af de samlede skatter og afgifter, der hvert år beregnes ud fra indkomsten.

Indkomstskatten har siden 1994 været opdelt i to forskellige skattesatser: bundskat og topskat. Alle som har en indkomst, og som tjener mere end deres beskæftigelsesfradrag, betaler bundskat. Bundskatten udgør i 2021 12,09 %, og det anslås, at ca. 90 % af alle danskere betaler bundskat.

Overstiger din årlige indkomst et bestemt beløb – også kaldet topskattegrænsen – skal du betale topskat. I 2021 bliver du beskattet yderligere 15 % af den del af din indtægt, der overstiger topskattegrænsen. I 2021 er topskattegrænsen 544.800 kroner efter am-bidrag.

Tilsammen udgør bund- og topskat det, der kaldes et progressivt skattesystem, hvor skatteprocenten afhænger af indkomstens størrelse. Det vil sige, at jo større skattegrundlaget er, jo mere betaler man i skat. På den måde betales der mere skat af den sidste krone end af den første.
Topskattegrænsen ændrer sig fra år til år.

Hvornår skal jeg betale topskat?

Når din indkomst overstiger topskattegrænsen, skal du betale 15 % ekstra i skat. I 2021 betales topskat af den del af din personlige indkomst, der overstiger 544.800 efter am-bidrag. Det svarer til 592.174 kr. før am-bidrag.

Sådan udregner du din topskat

Topskat betales af den del af din årlige indkomst, der overstiger beløbsgrænsen. I 2021 må du tjene 544.800 kroner efter AM-bidrag, før du skal betale topskat.

Eksempel: Hvis du eksempelvis tjener 600.000 kroner om året efter am-bidrag, overstiger du grænsen med 55.200 kroner. Det vil sige, at du skal betale 15 % ekstra i skat af de 55.200 kroner. De resterende 544.800 beskattes på helt almindelig vis, dvs. som bundskat af almindelig indkomst.

Det overstigende beløb på 106.200 kroner – og kun det overstigende beløb – pålægges derfor topskat oven i den almindelige indkomstskat, mens de resterende 544.800 kroner beskattes som normal indkomst.

Hvad er grænsen for topskat?

Topskattegrænsen ændrer sig fra år til år, og de sidste par år er den steget en lille smule. I 2021 kan du tjene 544.800 kroner om året, før du skal betale topskat.

Topskattesatsen – dvs. den procentsats, du skal betale oven i din ekstra indkomst, har siden 1996 ligget på 15 %.

Det skrå skatteloft

Skatteloftet udgør den øvre grænse for, hvor meget skat, du samlet må betale, når kommuneskat, bund- og topskat lægges sammen. I 2021 er skatteloftet 52,06 % – dvs. det, du højest kan blive trukket i skat af din løn samlet set.

Hvis din samlede indkomst overstiger det skrå skatteloft, betyder det, at topskatten i praksis vil blive sænket, så dine samlede skatter ikke overstiger 52,06 %. Det betyder i praksis, at topskattesatsen på 15 % sjældent er den gældende og ofte vil være en smule lavere.

Sådan undgår du at betale topskat

Det er størrelsen på din indkomst, der afgør, om du skal betale topskat. Hvis du er tæt på bundgrænsen for topskat, er der flere ting du kan gøre.

Virksomhedsskatteordningen

Hvis du f.eks. er iværksætter og er ejer af en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, kan du potentielt undgå at betale topskat ved at blive omfattet af virksomhedsordningen – også kaldet virksomhedsskatteordningen eller VSO.

I personligt ejede virksomheder, hvor alt overskud som udgangspunkt beskattes personligt, er der flere fordele ved at være omfattet af virksomhedsordningen. Som udgangspunkt beskattes overskuddet i enkeltmandsvirksomheder som personlig indkomst, men ved at investere penge i virksomheden i form af opsparing, kan dele af indkomsten registreres som selskabsskat i stedet for personskat.

Ordningen gør det derfor muligt at flytte indkomst i virksomheden fra et godt regnskabsår til et mindre godt. Ved at spare pengene fra de gode regnskabsår op til senere regnskabsår, kan du mindske indkomsten i de gode år og dermed undgå at betale topskat.

Ekstra indbetalinger til din pension

Hvis din årlige indkomst befinder sig tæt på topskattegrænsen, kan en måde være at indbetale flere penge til din rate- eller livspension.

Udover en større afkast og en højere pensionsudbetaling, kan du også få et højere skattefradrag. Det beløb, du indbetaler til din pensionsordning, vil ikke blive medregnet i din årlige indkomst. På den måde kan du nedbringe din indkomst en smule og muligvis komme under topskattegrænsen.

I 2021 kan du maksimalt indbetale 58.500 årligt til din pensionsordning.

Ofte stillede spørgsmål om topskat

Hvorfor betaler man topskat?

Oprindeligt beror princippet om topskat på, at dem, der tjener mest, skal bidrage mere til den danske velfærdsstat. Men Danmark har et af de højeste skattetryk i verden, og vi mener ikke, at dem der bidrager mest, skal straffes for det ved at betale mere. Derfor går vi i Liberal Alliance ind for at afskaffe topskatten helt.

Hvor meget skal man tjene for at betale topskat?

Hvis din årlige indkomst er mere end 544.800 kroner efter arbejdsmarkedsbidrag, skal du betale topskat. Det svarer til, at du på månedsbasis skal tjene mere end 49.350 kroner før arbejdsmarkedsbidrag.

Kan topskattegrænsen stige yderligere?

Da topskatten blev indført i 1994, var beløbsgrænsen på 234.900 kroner om året. Heldigvis er beløbet gradvist steget siden da, og fra 2020 til 2021 steg det igen fra 531.000 kroner til 544.800 kroner. Topskattegrænsen i 2022 forventes at ligge på 546.000 kroner om året.

Hvor mange betaler topskat i Danmark?

I takt med, at topskattegrænsen er steget i løbet af de seneste år, er antallet af danskere, der betaler topskat, faldet. Fra 2008, hvor antallet af skatteydere toppede med over en million danskere, er tallet faldet til 445.000 danskere i 2020. Den positive udvikling ser ud til at fortsætte, og det vurderes at tallet i 2021 vil falde til 435.000.

Er der nogen øvre grænse for, hvor meget skat man må betale?

Ja, du kan maksimalt betale 52,06 % i skat af din indtægt, når kommuneskat, kirkeskat og indkomstskat regnes sammen. Selvom der er flere ting du kan gøre, for at undgå at betale topskat, så mener vi ikke, at man skal betale over halvdelen af sin løn i skatter og afgifter til staten. Derfor går vi i Liberal Alliance ind for at afskaffe topskatten helt.

Støt Liberal Alliances Kampagne-fond

Vi vil meget gerne kunne komme endnu længere ud med vores budskaber om et friere Danmark. Det håber vi, at du vil bidrage til!

Månedligt
Andre muligheder
MobilePay

Brug følgende mobilnummer:
412141

Bankoverførsel

Danske Bank
Reg.nr.: 1551
Konto nr.: 3445559962
IBAN: DK5130003445559059