Hvorfor skal flid og hårdt arbejde beskattes ekstra hårdt?

Omkring 435.000 danskere betaler topskat, der i virkeligheden blot er en særskat på flid og hårdt arbejde. Det er alt for mange! Det er ulogisk, at så mange danskere lever i en virkelighed, hvor en ekstravagt belønnes med en skatteregning på op til 55,9 % af det tjente. I Liberal Alliance mener vi i stedet, at skattesystemet bør belønne og opmuntre til flid og dygtighed. Topskatten er væksthæmmende, da den gør det mindre attraktivt at tage en længere uddannelse, tage en ekstra tørn på jobbet eller søge et vellønnet job i Danmark. Økonomisk giver det ikke mening, at have en så hård beskatning.

Vi synes vi grundlæggende det er urimeligt, at brandbeskatte på den måde. Man skal huske på, at man stadig skal betale afgifter moms mv. af den del, som man nådigst får lov at beholde. En topskatteyder betaler først små 56 % i indkomstskat, og så i gennemsnit cirka en fjerdedel af det resterende, hvilket bringer den sammensatte marginalbeskatning op på 66 %. Det efterlader kun en tredjedel til den topskatteyder, der tager en ekstravagt. Det er ikke et rimeligt forhold mellem indsats og belønning.

Derfor mener Liberal Alliance, at topskatten skal fjernes.

Giv et bidrag.

Du kan nemt gøre en stor forskel for Liberal Alliance ved at støtte os med et bidrag.