Liberal Alliance Odense

Et friere og rigere Odense

Scroll for mere

Sænk skatten

Vi kæmper i Liberal Alliance for et friere og rigere Odense. Mere frihed er godt for både den enkelte borger og hele Odense. Vi vil derfor sætte en stopper for de stigende kommuneskatter, som betyder mindre økonomisk frihed for borgerne. Der bruges over fem mia. kroner bare til lønninger i forbindelse med skatteopkrævning i Odense. Det er ikke i orden, og det er ikke sådan, vi bruger borgernes hårdt tjente penge bedst muligt. Skatterne skal bruges til at løse kernevelfærdsopgaver som skole og sundhed; ikke på ligegyldige offentlige projekter og bureaukrati.

Mindre bureaukrati og pseudoarbejde

Hver femte i Odense er ansat i kommunen. Det er for mange dygtige mennesker, som bruger deres ressourcer på bureaukrati og regler i stedet for at bidrage til den private sektor, som er kilden til vækst i Odense. Vi skal derfor afbureaukratisere og have færre akademikere og journalister ansat i kommunen, da de kan bidrage mere andetsteds.

Færre på offentlig forsørgelse

Endelig skal vi også have flere i arbejde. Ca. hver tredje, der kan arbejde i Odense, er arbejdsløs. For at få dem i arbejde, skal vi bl.a. have mindre generøse offentlige ydelser, tage et opgør med jobcentrene og give A-kasserne et større ansvar for at få deres medlemmer i arbejde. Det kan øge livskvaliteten markant for dem, der kommer i arbejde, og gøre Odense markant rigere.

Lokalpolitikere i Odense

Byrådskandidater

Gustav Aakerlund Jensen
Tlf: +45 2136 0941
Mail: gustavaaj@gmail.com

Daniel Lystrup Jensen
Tlf: +45 2925 5063
Mail: daniellystrup@live.dk

Adam Pors
Tlf: +45 2054 3039
Mail: adam@sasslind.dk

Jeppe Jepsen
Tlf: +45 9196 8893

Maj Knudsen
Tlf: +45 289 66129
Mail: Majknudsen@hotmail.com

Silke Hein
Tlf: +45 292 92843
Mail: silkehein@live.dk

Steffen Sjørslev
Tlf: +45 2035 5730
Mail: steffen@sjorslev.com

Vores lokalforening i Odense

Liberal Alliance i Odense arbejder hårdt for at gøre byen mere liberal.

Foruden det politiske arbejde varetager vores lokalpolitikere en række organisatoriske opgaver. Bl.a. koordinerer vores lokale folk valgkampe, rekrutterer medlemmer, afholder medlemsarrangementer og opstiller kandidater til kommunalvalg.

Du kan læse mere om Liberal Alliance i Odense her.
Se alle vores lokalforeninger her.

Liberal Alliances Ungdom i Odense

Vores ungdomsparti spiller også en stor rolle i kampen for et friere og rigere Odense. Foreningen har et stærkt fokus på det sociale fællesskab medlemmerne imellem, så alle er sammentømrede til alt fra plakatophængninger til kampagnearbejde.

Hvis du vil læse mere om vores lokalforening i Odense, kan du gør det her.