Liberal Alliance Dragør

Din stemme for et mere liberalt Dragør

Friere og rigere

Scroll for mere

Klik her, hvis du ønsker at gå direkte til

Liste over lokalpolitikere i Dragør
Vores lokalforening i Dragør

Sænk skat og grundskyld

Dragørs skattetryk og grundskyld betyder, at det er for dyrt for mange borgere at bo her. Det betyder mindre økonomisk frihed for borgerne og hæmmer den økonomiske vækst i Dragør. Derfor skal både kommuneskatten og grundskylden nedsættes markant. 

Gode rammer for virksomheder

Vi skal også skabe bedre rammer for vores erhvervsliv, så det bliver mindre attraktivt at drive virksomhed i Dragør. Derfor vil vi gerne have hurtigere sagsbehandling, lempelse af dækningsafgift og bedre samarbejde mellem kommunen og erhvervsorganisationer. Bureaukratiet i Dragør skal også lempes markant, da det er til stor gene for både virksomheder og borgere i bl.a. sundhedssystemet.

En friere og bedre skole

Vi ønsker en bedre skole i Dragør. Vi skal derfor sætte skolen fri og have mindre central, kommunal styring af skolen. I stedet skal de enkelte skoler selv bestemme mere, så kvaliteten forbedres og børnene lærer mere. For at skabe et større udvalg af skoler skal forældre også være frie til at vælge en privatskole.

Opprioritér havnen

Vi er meget stolte over og glade for vores havn i Dragør. Vi skal derfor gøre havnen mere attraktiv, både for Dragørs borgere og turister. Vi skal også privatisere dele af havnen og få flere aktører i spil, så der kan komme mere liv i havnen.

Vores lokalforening i Dragør

Liberal Alliance i Dragør er drevet af lysten til at trække byen i en friere og rigere retning.

I håbet om liberale forandringer varetager lokalforeningen en længere række politiske som organisatoriske opgaver. Det er i lokalforeningen, der bliver opstillet kandidater til kommunalvalg, koordineret valgkampe og udarbejdet et lokalpolitisk program. Samtidig sørger organisationen for rekruttering og velkomst af medlemmer og divers arrangementer.

Du kan læse mere om Liberal Alliance i Dragør her.
Se alle vores lokalforeninger her.