Liberal Alliance Aalborg

Din stemme for et mere liberalt Aalborg

Friere og rigere

Scroll for mere

Klik her, hvis du ønsker at gå direkte til:

Vores lokalforening i Aalborg
Liberal Alliances Ungdom i Aalborg

Lavere skat

Vi har i Aalborg et alt for højt skattetryk. Det hæmmer borgernes økonomiske frihed, giver værre vilkår for virksomheder og gør, at det for alt for mange ikke kan betale sig at arbejde. Vi skal derfor afskaffe dækningsafgiften for erhvervsvirksomheder, nedsætte grundskylden fra 26,95 promille til 20 promille, sænke kommuneskatten fra 25,4 % til 25,0 %, afskaffe byggesagsgebyret og sænke affaldsgebyret for virksomhederne. Det vil skabe mere vækst og være til gavn for alle aalborgenserne.

Mindre bureaukrati

Den store mængde bureaukrati og pseudoarbejde i Aalborg er til stor gene for borgerne. Bureaukratiet er udtryk for mistillid og tager ressourcer væk fra både offentligt og privat ansatte, så de ikke får lov at fokusere på deres kerneopgaver. Vi skal derfor sætte mennesket før systemet og sætte en stopper for stigende bureaukrati i Aalborg.

Fokus på kerneopgaver

Med mindre bureaukrati kan vi have flere ressourcer til at koncentrere os om kerneopgaver som infrastruktur, skoler, sundhed og ældrepleje. Vi skal droppe unødvendige prestigeprojekter og offentlig virksomhed som fx Vej-og park, der bedre kan varetages af det private.

Mere udlicitering

Det private kan ofte levere en bedre service end det offentlige, fordi der er konkurrence på det private marked. Det, der ikke er det offentliges kerneopgaver, bør derfor udliciteres. Det gælder bl.a. Vej-og park, privatisering af børnetandpleje og udlicitering af dele af ældreplejen. Det giver borgerne en bedre service til færre penge og frigiver ressourcer i det offentlige, som kan bruges på kerneopgaverne.

Vores lokalforening i Aalborg

Vores lokalforening i Aalborg er en meget aktiv forening, der brænder for at forbedre lokalområdet.

I Liberal Alliance København varetager vores lokalpolitikere en række organisatoriske opgaver, herunder planlægning af medlemsarrangementer, rekruttering af medlemmer, opstilling af kandidater til kommunalvalg i København, udarbejdelse af lokalpolitisk program, koordination af valgkampe.

Du kan læse mere om Liberal Alliance Aalborg her.
Se alle vores lokalforeninger her.

Liberal Alliances Ungdom i Aalborg

Vores ungdomsparti er også at finde i Aalborg, hvor de mange frivillige ligeledes kæmper for at gøre byen mere liberal.

Hvis du vil læse mere om Liberal Alliances ungdomsforening i København, kan du gøre det her.