Kontaktoplysninger:

Email: lenefoged@hotmail.com
Telefon: +45 23 72 04 81

Facebook

Lene Foged er folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds, og suppleant til Alex Vanopslagh. Hun er født og opvokset i Rønbjerg – en lille landsby tæt på Skive, og bor i dag lidt udenfor Stoholm mellem Skive og Viborg.

Uddannelse

Lene er uddannet HA Civiløkonom fra Aalborg Universitet, og er i dag selvstændig, hvor hun primært arbejder som konsulent med fokus på at støtte op omkring udviklingen i landdistriktsområderne ved at hjælpe ildsjæle og iværksættere. 25 års erhvervserfaring som koordinator og projektleder i private virksomheder har givet Lene indsigt i alle de fordele, der er ved konkurrence —nemlig fokus på fornyelse, høj kvalitet, effektivitet, og den bedst mulige service. Dette er værdier, der i langt højere grad bør prioriteres i offentlig ledelse og kultur.

Politisk motivation og karriere

Siden 2013 har Lene været et aktivt bestyrelsesmedlem fr Liberal Alliance i Viborg. Hun har tidligere været lokalformand i Viborg, og er i dag næstformand i Vestjyllands Storkreds. Dermed har Lene dedikeret næsten al fritid til Liberal Alliance, af den simple grund at hun ikke kan lade være. Netop personlig frihed, integritet samt plads til initiativ og begejstring vægter Lene højt, hvorfor den liberale værdikamp er utrolig vigtig for hende.

Mærkesager

Mere for pengene

Danmark har i dag et af verdens dyreste offentlige systemer. Alligevel er kvaliteten alt for dårlig og pengene bliver brugt alt for ineffektivt. Der mangler lederskab, ansvar og konsekvens inden for det offentlige sundhedsvæsen, og det er patienterne, de ansatte og i sidste ende skatteborgerne der betaler prisen.

Over 2 millioner danskere har i dag en privat sundhedsforsikring i et forsøg op at sikre en hurtigere og bedre behandling på f.eks. privathospitaler – forsikringer der burde være unødvendige i et velfærdssamfund, hvor man i forvejen betaler dyrt for et offentligt sundhedssystem. Så hvad er løsningerne?

Synlig og ansvarlig ledelse der tager ansvar for deres organisation.

Erstat kontroltyranniet, måltal og meningsløst bureaukrati med tillid til de fagprofessionelle i sundhedsvæsenet, og stil krav til ledelsen på sygehusene. Det er ledelsens ansvar at medarbejderne trives og patienterne får den bedste behandling.

Flere frie valg og øg konkurrencen – sundhedsydelser skal købes der, hvor de er bedst.

Lad pengene følge patienten, så man frit kan vælge den bedst mulige behandling på private eller offentlige hospitaler. På den måde opstår der en helt naturlig konkurrence om at levere de bedste behandlinger, bedre service og kvalitet og dermed forbedre patienternes behandlingsmuligheder.

Plads til forskelligheder

Vi er alle forskellige – og heldigvis for det, men det offentlige insisterer på at ensrette os, hvilket desværre ofte betyder lige ringe behandling af os alle. Drop lighedsprincippet og tilbyd borgerne individuel behandling med respekt på vores forskellige behov og ønsker.

Regelforenkling

Vi skal simpelthen have ryddet alvorlig op i mængden af uigennemskuelige regler og love. Det bør være en menneskeret, at politikerne ikke opfinder regler og systemer som almindelig borger ikke har en chance for at forstå – og vi kan passende starte ud med en omfattende forenkling af skattesystemet.