Kontaktoplysninger:

Email: fgj@live.dk
Telefon: +45 23 11 09 07

Twitter
Facebook

Frederik Gottenborg Jacobsen er folketingskandidat og formand for Liberal Alliance i Viborg. Han er opvokset i Hald Ege, en lille provinsby til Viborg. I dag bor han på en landbrugsejendom med hans forlovede, på den anden side af Viborg nær Vinkel.

Uddannelse og karriere

Frederik har i flere år været engageret i ungdomspolitik, og var fra 2021 formand for Liberal Alliances Ungdom i Viborg, indtil han i 2022 blev valgt som formand i moderpartiet i samme by. Samtidig sidder han også i bestyrelsen i Vestjyllands Storkreds.

Frederik har, siden han afsluttede sin HHX på Viborg Handelsgymnasium i 2019, aftjent sin værnepligt. I sit sabbatår var han på arbejdsmarkedet på produktions- og lagervirksomheder, indtil han i starten af 2021 påbegyndte en finansøkonom uddannelse i Silkeborg.

Ved kommunalvalget i 2021 blev Frederik valgt som byens yngste spidskandidat for Liberal Alliance. En rolle som han skulle påtage sig som både første-gangs kandidat, men også som meget ung kandidat. Det var dog en rolle som Frederik hurtigt voksede i og sammen med resten af kandidaterne i Viborg, blev der ført en utrolig god kampagne som både var lærerig, som skabte sammenhold og også gav endnu flere lokale medlemmer.

Mærkesager

Et friere og rigere Danmark

Frederik kæmper for et friere og rigere Danmark med færre regler og love, som spænder ben for innovationen og udviklingen. Han kæmper også for langt lavere skat, som skal være med til øge væksten og give borgerne et incitament til at arbejde mere og øge deres egen velstand. Det skal i Danmark være nemmere at være borger og nemmere at danne netop den tilværelse som man ønsker. Derfor er staten nødt til at blande sig mindre!

Reformation af skattesystemet

Et område som optager Frederik utrolig meget, er vores alt for kompliceret skattesystem. Vi er nødt til at sikre, at borgerne får lang nemmere ved at gennemskue deres egen skat. Derfor mener Frederik, at der bør indføres århundredes-skattereform med flad skat, kun suppleret op med et bundfradrag. Dermed skal det være slut med topskat og skævvridende fagforeningens fradrag. Skat skal være lige til, og alle skal have mulighed for at udregne sin egen skat.

Arbejde skal kunne betale sig. Derfor vil Frederik bekæmpe de tårnhøje skatter, som netop rammer dem, som yder en ekstra indsats. Topskatten skal sløjfes, og det skal være slut med at straffe den hårdtarbejdende sygeplejere, den lokale ejendomsmægler, de flittige håndværkere, og alle andre der yder en ekstra indsats.

Indkomstskatten skal ligeledes sænkes, så borgerne får flere af dens egne hårdtjente penge. Aktie og renteindkomstsskatten skal ned, således det bliver billigere for den almene dansker at investere, derudover skal virksomhedsskatten sænkes markant, så vi bliver langt mere konkurrencedygtige og giver iværksætterne et større incitament til at starte nye gode danske virksomheder.

Indførelse af regelbudget

Et andet område som bekymrer Frederik, er den enorme regelmængde vi efterhånden har fået i Danmark. Det begrænser vores personlige frihed, bremser vores udviklingen og ødelægger flere muligheder for iværksættere. Derfor bør vi sikre et regelbudget, således vi ikke yderligere begrænser os med nye love og forbud.