Kontaktoplysninger:

Email: helenaaand@gmail.com
Telefon: +45 22 67 78 84

Facebook

Om Helena Artmann Andresen

Helena Artmann Andresen er folketingskandidat for Liberal Alliance i Sydjyllands Storkreds. Hun er datter af sælger Fleur Artmann og værktøjsmager Verner Andresen. Helena bor i Kolding, hvor hun er opvokset, og hvor hun i dag er lokalforeningsformand for Liberal Alliances Ungdom (LAU).

Uddannelse og karriere

Til kommunalvalget i 2021 var Helena spidskandidat for Liberal Alliance. Her fik hun flest personlige stemmer for Liberal Alliance i Syddanmark. Helena læser på Cepos Akademiet og er desuden optaget på LAU´s talenthold.

Helena har en gymnasial uddannelse og er tidligere konkurrencerytter. Til daglig arbejder hun for Packshoot ApS med varehåndtering og produktfotografi. I sommeren 2023 er det Helenas plan at læse en professionsbachelor i Finans med henblik på at blive ejendomsmægler.

Mærkesager

Borgernes frihed

Helenas politiske hjerte banker for et Danmark med mere frihed. Den offentlige sektor skal reformeres og slankes, så det bliver på den enkelte borgers præmisser, frem for at det er bureaukrati og proces, der er i centrum. Borgerne skal have langt bedre muligheder og mere valgfrihed i velfærden. Pengene skal følge borgerne – uanset om det er offentligt eller privat.

Fokus på trivsel blandt børn og unge

Flere børn og unge har angst, stress og/eller andre mentale problemer. Her er det vigtigt, at nødvendig dannelse og konkrete krav kommer tilbage i skolen og erstatter perfektionskulturen.

Hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet

Mennesker, der ødelægges af jobcentrene. Syge mennesker hører ikke til på jobcentre. Jobcentrene skal udvikle og afklare sygemeldtes arbejdsevne, men det lykkes de ikke med i dag. Helena mener, at jobcentrene helt bør lukkes, da der ikke er noget evidens for, at de får borgerne i arbejde.

Det skal fokus på mennesker, der oplever åndelig fattigdom, en tilværelse hvor man har mistet modet. Det er essentielt for os mennesker at føle, at vi gør en forskel for os selv og for andre. På samme måde er det vigtigt at opleve, at vi kan tage ansvar for eget liv. En del af løsningen er at skabe flere incitamenter til at komme i arbejde og reformere beskæftigelsessystemet, så det i højere grad vil imødekomme den enkelte borgers behov.

Valgfrihed i velfærden

Mennesker med sygdomme, der ikke bare lige kan komme til i sundhedsvæsenet, fordi der er lange ventelister til det offentlige. En stor grund er, at private aktører først må hjælpe til efter 30 dages ventetid i det offentlige, før pengene også følger med borgerne til det private. Det er på systemets præmisser og ikke borgernes.

Lavere skatter

Det skal være billigere at være dansker. Helt grundlæggende ved borgerne bedst selv, hvad de vil bruge deres penge på. De høje skatter skader både den enkelte borger og hele samfundet. Derfor skal ingen betale skat af de første 7.000 kr. om måneden, og man bør maksimalt skulle betale 40% i indkomstskat ved at fjerne topskatten og loftet over beskæftigelsesfradraget. Et markant lavere skattetryk vil være til gavn for borgerne og det danske samfund. Det vil give mere frihed og skabe mere økonomisk dynamik, så vi alle bliver rigere. Det er både retfærdigt, ambitiøst og gavnligt for vores økonomi.