Kontaktoplysninger:

Email: hcthomsen21@gmail.com
Telefon: +45 23 39 67 68

Twitter
Facebook

Om Carsten Andersen

Carsten Andersen er folketingskandidat for Liberal Alliance i Sydjyllands Storkreds. Carsten er født og opvokset i Kolding og har været bosat i trekantsområdet hele hans liv, hvorfor han gennem sin familie har et stærkt bånd til det syd og sønderjyske. Carsten har en søn på 14 år.

Uddannelse og karriere

Carsten har en baggrund i forsvaret, hvor han startede i Slesvigske Fodregiment i Haderslev som værnepligtig. Han fortsatte herefter, som professionel soldat ved Telegraftropperne i Fredericia, hvorfra han blev udsendt til Irak i 2004.

Carsten valgte efter sin tid i forsvaret at uddanne sig til Elektriker, og han har efterfølgende læst til autoriseret elinstallatør. Han har haft forskellige arbejdspladser, dog altid som ansvarshavende.

Mærkesager

Bedre hjælp til veteraner

Carsten er stærkt optaget af veteranområdet. Han har været med til at starte en lokal veteranforening, hvor han i dag sidder i bestyrelsen. Carsten er optaget af, hvordan veteraner, der kommer hjem fra missioner bliver behandlet i ”systemet”. Det er amoralsk at staten sender mennesker ud på missioner, hvor de kommer hjem med skader på krop eller sjæl, og ender med at være kommunernes ”problem”.

Veteranerne ender ved et jobcenter, der ikke er gearet til at håndtere folk med PTSD, hvilket ender med at skubbe dem ud i arbejdsløshed og afmagt. Arbejdet med veteraner og hvordan vi sikrer, at de bliver ressourcestærke borgere igen, ligger Carsten meget nært.

Udlændingepolitik

Carsten ser med bekymring på en udlændingepolitik, der er kørt af sporet. En politik, der i dag bevirker, at det er Danmark og danskernes ansvar, at folk fra fremmede lande bliver integreret i det danske samfund. Senest er det gået ud over unge i Danmark, som ikke længere selv kan vælge, hvilket gymnasium de vil gå på.

Carsten mener vi skal stille krav til folk, der ønsker at være i Danmark. De skal forsørge sig selv, og sørge for at integrerer sig i samfundet. Begår de grov kriminalitet eller bliver de gentagende gange dømt for mindre forseelser, har de vist, at de ikke ønsker at være del af Danmark og bør derfor udvises.

Lavere skatter

I Danmark har vi et skattesystem, der fjerner motivationen for at arbejde. Folk med de laveste indkomster tjener marginalt mere end folk på dagpenge. På samme tid fravælger folk med høje indkomster overarbejde og ekstra vagter, fordi de skal betale topskat. Incitamentet for at arbejde skal være til stede for alle!

Derfor skal beskæftigelses- og jobfradraget øges til 7.000 kr., så de flittige bliver belønnet for det. Topskatten skal ligeledes fjernes, så folk, der tager ekstra vagter belønnes for deres indsats og tid væk fra familien. Danmark har brug for arbejdskraft. Lad os ikke straffe dem, der kan og vil.