Kontaktoplysninger:
Email: lc.brask@gmail.com
Telefon: 25 63 60 00

Facebook
Twitter

Om Lars-Christian Brask

Lars-Christian Brask er født på Gotland, Sverige, af danske forældre; Ole og Jette Brask i 1963. Ole var direktør og selvstændig. Jette var personlig assistent i både det private og i det offentlige. Lars-Christian stiller op som folketingskandidat for Sjællands Storkreds.

Uddannelse

Lars-Christian har i kortere tid boet i Kolding, Silkeborg, København, New York og San Francisco. Det meste af sin tid har han boet i London (15 år) og i Roskilde, hvor han gik i folkeskole, gymnasium (matematisk-biologisk) samt på handelsgymnasium (engelsk, økonomi og jura). Lars-Christian nåede at fuldføre HD 1. del og havde næsten afsluttet HD 2. del (Udenrigshandel) før han flyttede til London i 1990.

Karriere

Lars-Christian har i 30 år været rådgiver for nogle af verdens største investorer og virksomheder. I dag er han investor, rådgiver, bestyrelsesformand og coach for ejere, direktører samt små og mellemstore virksomheder, der;

  • bygger skoler, hospitaler, boliger og institutioner
  • forsker og laver bæredygtige løsninger, genanvendelse og rent grundvand
  • udvikler ny medicin og teknologi
  • uddanner til bestyrelse og ledelse
  • informerer og guider om psykisk sundhed hos unge
  • arbejder med økologi og økologiske fødevarer

Lars-Christian har uddannet næsten 3.000 til bestyrelseshvervet i Board Company og har selv siddet i 60+ bestyrelser i Norge, Sverige, Danmark og England. Han har desuden været bankdirektør i en række store banker og har ligeledes drevet egen investeringsbank i London med flere succesfulde og prisbelønnede virksomheder i sport, økologiske fødevarer, restauration, sundhed og IT.

Mærkesager

Det private erhvervsliv

Lars-Christians politiske motivation har altid været drevet af, at der skal skabes fremdrift, vækst og udvikling for samfundet – både det, der besluttes og det, der arbejdes for. Internationalt samarbejde og international samhandel skaber udvikling. Rammebetingelserne for det private erhvervsliv, der skaber indkomsten til velstand og velfærd, er han ligeledes meget optaget af.

Mindre bureaukrati

Beslutninger og mål skal skabe en dynamik ved færre regler og mindre bureaukrati.
Vi skal fokusere på at uddanne til job, beskytte initiativet; når folk går på arbejde, løber en risiko ved at skabe jobs, investerer, sætter noget i gang og uddanner sig. Afkast på indsats og initiativ er hjertesager for Lars-Christian.

Forbedring af infrastrukturen

Mobilitet og tidssvarende infrastruktur er vækstskabende. Ingen skal have for lang tid til job, hjælp og uddannelse. Heller ikke digitalt. Et moderne samfund som vores skal ikke udsætte vores borgere for sorte huller i de digitale netværk.

Grønt ansvar

CO2-udslip og forurening af grundvandet er erkendte udfordringer og dermed også mærkesager for Lars-Christian. Vi skal som politikere blive bedre til at fokusere på “hvad”, der skal udføres og ikke på “hvordan”.