Kontaktoplysninger:
Email: Frederik.heimark@gmail.com
Telefon: +45 40 88 75 75

Facebook

Frederik Grünfeld stiller op som folketingskandidat som nr. 5 på Liberal Alliances liste for Sjællands Storkreds. Til dagligt arbejder han med ansvar for leasingfornyelser i en bilforretning, hvor han også er sælger. Det har Frederik gjort i 7 år. I hans fritid har han en lille vinimport, der primært sælger vin til restauranter og firmaer.

Politisk motivation

Frederik stiller op for at give dig dine valgmuligheder og frihed tilbage, for at du ikke skal straffes for at yde en ekstra indsats, og for at du ikke skal få taget din frihed af politikere, der mener at vide, hvordan du bedst lever dit liv.

Det er på tide, at vi får en ny regering. Det nuværende røde flertal begrænser borgernes frihed, selvbestemmelse og tillid. De tror ikke på private aktører. Ikke fordi de er dårlige, blot fordi de er private. De mener, at man kan finansiere tiltag med underskud i statsbudgettet, og de respekterer ikke grundloven.

Er man født efter 2010, skal man ifølge de røde politikere ikke kunne købe cigaretter, har ens forældre en for høj eller for lav indkomst, skal man ikke frit kunne vælge gymnasium, og er man i stand til at omsætte en ekstra arbejdsindsats til en høj løn? Så skal man brandbeskattes, fordi det er synd for dem, der ikke tjener lige så meget.

Det er ikke det samfund, Frederik ønsker. Frederik kæmper for et samfund, hvor vi hjælper dem, der har det svært fremfor at begrænse dem, der gør det godt. Et samfund hvor politikerne bestemmer mindre, og hvor borgerne bestemmer mere.

Mærkesager

Det skal være billigere at være dansker

Den stigende inflation kombineret med de mange høje afgifter gør det utroligt dyrt at være dansker. Dette går særligt udover dem, der har mindst, og det er tydeligt, at den nuværende regering ikke gør noget reelt ved problemet. Det skal løses med lavere afgifter, lavere skatter og et mindre offentligt forbrug, der ikke øger inflationen yderligere og forværrer problemet.

Atomkraft – En sikker og stabil energikilde

Vindmøller på marker generer de beboere, der bor i nærheden og solceller skæmmer den danske natur. Der skal uendeligt mange til for at levere nok energi, og medmindre vi tager nye teknologier i brug, kommer vi aldrig i mål med en grøn omstilling.

Vi bør afdække mulighederne for etablering af atomkraft i Danmark objektivt og fordomsfrit. Det vil give os mulighed for at benytte en sikker og CO2-neutral energikilde, der ikke afhænger af vejret, og som kan frigøre os fra fossile brændsler.