Kontaktoplysninger:

Email: kira.danholm@gmail.com
Telefon: +45 28 79 99 33

Twitter
Facebook

Kira Danholm er folketingskandidat for Liberal Alliance i Nordsjællands Storkreds. Kira er vokset op i Espergærde, og er i dag gift og mor til en lille pige fra efteråret 2021.

Uddannelse og karriere

Kira blev i 2013 færdiguddannet som bygningskonstruktør fra Københavns Erhvervsakademi. Som bygningskonstruktør har Kira arbejdet med byggeri fra flere vinkler, da hun har arbejdet hos rådgivende ingeniører-, ejendomsudviklere- og entreprenørvirksomheder. Kira er i dag ansat i staten som tilsynsførende.

Kira blev medlem af Liberal Alliance i 2016 og har været aktiv i organisationen, siden sin indmeldelse, både som bestyrelsesmedlem i lokalforeningen Helsingør og Nordsjælland storkreds, men også som kandidat ved kommunalvalgene.

Mærkesager

Frihed under ansvar

Borgerne skal have lov til at leve det liv, de drømmer om på den måde, de har lyst til og med de personer, de vil. Vi må ikke lade ligegyldige restriktioner begrænse borgernes liv. Det er hverken staten eller myndighederne, der skal diktere, hvordan vi skal leve vores liv. Det skal borgerne selv have friheden til.

Familie

Kira stiller op til Folketinget for at skabe bedre rammer for de danske børn og familier. Familien skal selv have mulighed for at vælge den skole, daginstitution eller pasningsordning, der passer bedst til deres barns behov. Når barnet bliver stort nok til at skulle på gymnasiet eller universitetet skal der ligeledes være et frit valg.

Vi har længe alene fokuseret på individet og dets rettigheder i forhold til arbejdsmarkedet og i processen har mange glemt, at vi har et ansvar for vores børn og børnefamilier, der ikke altid har behov, som er i overensstemmelse med et hyper-fokus på arbejdsmarkedet.

Der skal fokus på børn og familierne. Vi ser evigt indskrænkende “rammer” fra politikerne, som børnefamilier skal passe ind i, der økonomisk forskelsbehandler og tilgodeser én bestemt måde at være familie på. Det ser vi eksempler på i alle samfundets hjørner, fx på barselsområdet, i vores pasningsmuligheder, vores skoletilbud, på handicapområdet, i psykiatrien, i kommunernes praksis og i vores skattemodel.

Borgernes frihed

Det frie valg til at indrette sig, som man selv finder bedst, bliver indskrænket, når staten besværliggør valg, der i politikernes øjne ikke er “korrekte”. Det er økonomisk adfærdskontrol, og det vidner om en fundamental mistillid til danskernes evne til at være herre i eget hus. Det er nedladende og paternalistisk. Det er ikke at omfavne diversitet, som ellers har været et “buzzword” i mange år. Det gør livet dårligere og er én af årsagerne til den stigende mistrivsel, for de, der presses ned i de rammer staten favoriserer. Et friere Danmark vil lede til bedre trivsel og et stærkere fællesskab. Diversitet skal ikke kun handle om fx køn og etnicitet men også om tanker, opfattelser, prioriteringer og livsstil.