Kontaktoplysninger:

Email: hiran953@gmail.com
Telefon: +45 51 48 87 92

Facebook

Om Hira Nadeem

Hira Nadeem er 22 år, med en bachelorgrad i erhvervsøkonomi-erhvervsjura fra Copenhagen Business School. Hiras interesse for liberalismen bunder i ønsket om at gøre en forskel for samfundet og mennesker omkring sig. Hira stiller op som folketingskandidat for Liberal Alliance i Københavns Storkreds.

Hira ønsker et samfund med mere frihed. Med mulighed for at forfølge ideer, udleve drømme og turde at sigte højt. Det smukke ved liberalismen er, kampen for lige rettigheder og lige muligheder for alle – men ikke for den positive særbehandling til minoriteter, som er en del af venstrefløjens kollektivistiske tankegang.

Mærkesager

Stram, men retfærdig udlændingepolitik

Danmark skal have en stram og konsekvent, men også retfærdig, udlændingepolitik. Der skal stilles krav til de mennesker, der kommer til Danmark. Samtidig må vi ikke glemme at omfavne globaliseringen og alle de muligheder, den skaber.

Et grønnere Danmark

Danmark skal blive grønnere. Et samfund hvor der med frihed også følger et ansvar. Vi har et ansvar for at passe på vores miljø og klima. Jeg ønsker en markedsdrevet grøn omstilling, hvor vi giver vores virksomheder gode rammer for at udvikle sig. Vi må ikke lade venstrefløjen få patent på klimadagsordenen. Vi er nødt til at få gang i det bedste værktøj, vi har, nemlig kapitalismen. Det er tid til borgerlige og liberale klimaløsninger.

Danmark skal være verdens bedst uddannede nation

Danmark er et videnssamfund, og hvis vi fortsat skal kunne konkurrere med omverdenen, er regeringens uddannelsespolitik ikke vejen frem. Vi ser allerede konsekvenserne af regeringens udflytningsplan, hvor flere uddannelser skal flyttes til provinsen. Aftalen fører til færre uddannelsesmuligheder i Danmark og mindre arbejdskraft. Fremtiden bør være et Danmark, der forsøger at blive verdens bedste uddannelsessamfund.