Kontaktoplysninger:

Email: Charlotte.Nellemann@live.dk
Telefon: +45 26 85 25 02

Facebook

Charlotte Nellemann er medlem af Liberal Alliance i Sydamagers lokalforening. Hun er 48 år gammel og datter af sygehjælper Adda Nellemann Nielsen og værktøjsmager Alex Nielsen. Charlotte er opvokset på Amager, hvor hun også bor i dag med sin familie. Hun og hendes mand har tre piger, en på otte og to på seks år. Charlotte stiller op som folketingskandidat i Københavns Storkreds.

Uddannelse og karriere

Charlotte er oprindeligt uddannet designer, og hun er efterfølgende videreuddannet indenfor forhandling og produktionsstyring i mode- og livsstilsbranchen. Hun har siden arbejdet i branchen i over 25 år, og i dag er hun selvstændig indenfor samme område.

Yderligere har Charlotte siddet i adskillige bestyrelser bl.a. som advisory board member i Handelsbanken, og hun lavet frivilligt arbejde i forskellige foreninger.

Mærkesager

Borgernes frihed

Charlotte kæmper for et friere samfund, hvor borgerens frie valg er altafgørende. Pengene skal følge borgerne i langt højere grad. Hun vil sikre retten til, at du kan leve, som du selv ønsker, uden at barnepigestaten blander sig i dine valg og din livsstil. Borgeren skal være i centrum – ikke staten.

Vækst i København

Som københavner har Charlotte et indgroet ønske om, at København i stigende grad udvikler sig til gavn for de borgere, der bor her og bruger byen hver dag. København er det vækstlokomotiv, der trækker landet, og det er på tide at byen igen bliver prioriteret sådan. Det gælder navnlig, hvad angår infrastrukturen, hvor særinteresser andre steder alt for ofte vinder over hovedstaden. Vi skal have overdækket motorvejene, så arealet kan inkluderes i byen, og der skal prioriteres flere penge fra staten til at hjælpe hovedstadskommunerne med at udbygge metroen i de områder med højest befolkningstæthed.

Reformere sundhedssystemet

En vigtig mærkesag for Charlotte er borgerens generelle trivsel og valgfrihed i mødet med sundheds – og socialvæsenet. Der var engang, hvor Danmark havde verdens bedste sundhedssystem. I dag har vi det dyreste i EU, men langt fra det bedste. Vi skal reformere og afbureaukratisere sundhedssystemet. Vi skal se på, hvad vi som samfund reelt har brug for, og hvor opgaverne bedst placeres fremover. Og så skal vi sammen med fagpersonalet sikre, at sundhedsvæsenet igen bliver en attraktiv arbejdsplads. Det vil nemlig gøre, at vi kan tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere. Det betyder, at vi alle sammen får en bedre service for vores skattekroner og en sundere befolkning med en højere livskvalitet.

Ligestilling

Reel ligestilling interesserer også Charlotte meget. Vi er nemlig på papiret ligestillet i Danmark, men det halter rundt omkring. Borgerens retssikkerhed skal sikres i forvaltningens sagsbehandling, både ude i kommunerne og ved forældremyndigheds -og samværssager i Familieretshuset, hvor fædre alt for let bliver kørt ud på et sidespor. Homoseksuelle mænd skal ligeledes sidestilles med andre forældre i forældremyndighedssager, og rugemødre skal legaliseres. Handicappede skal også have større indflydelse på indretningen af deres eget liv, og det skal ikke være en kamp for dem at få den hjælp, de er berettigede til. Det er simpelthen ikke sådan et samfund, vi skal have. Vi skal tilbage til, at staten er til for borgernes skyld – ikke omvendt.