Kontaktoplysninger:

Email: Katrine.daugaard@gmail.com
Telefon: +45 27 21 58 69

Facebook
Hjemmeside

Om Katrine Daugaard

Katrine Daugaard er spidskandidat for Liberal Alliance i Fyns Storkreds. Katrine er 40 år og uddannet cand.musicae fra Syddansk Musikkonservatorie & Skuespillerskole. Hun er mor til Conrad på 14 år og Elin på 11 år. Katrine er opvokset på Sydfyn, og i dag bor hun i Svendborg. Katrine underviser til dagligt børn og unge i musik, sang og kor. Herudover er hun selvstændig erhvervsdrivende med feriestedet Lehnshøj Bed & Breakfast, som ligger på Hvidkilde Gods i udkanten af Svendborg.

Mærkesager

Retssikkerhed

Katrine Daugaard kæmper for at forbedre det specialiserede socialområde. Retssikkerheden og lovgivningen skal overholdes ude i kommunerne. For hvad er velfærden værd, hvis ikke man får hjælp, når man har brug for den? Katrine vil have gjort kommunerne ansvarlige for sjusk og lovbrud. Der skal indføres konsekvenser for ikke at leve op til lovgivningen og for at bryde borgernes retssikkerhed. Får man medhold i en ankesag, så bør man efterkompenseres med tilbagevirkende kraft. Ankestyrelsen lever desværre ikke helt op til dens ansvar i dag. De hører ikke borgerne og selv ikke i de kommuner, som har fejl i 5 ud af 6 sager, sanktioneres der eller udøves nogen former for konsekvens. Katrine stiller blandt andet op til Folketinget med et ønske om at kunne sætte liberale aftryk på den førte politik og at forbedre vilkårene for familier.

Borgernes frihed og mere ansvar

Katrine kæmper også for at skabe et samfund, hvor borgerne har langt større frihed. Frihed til at vælge imellem private og offentlige tilbud – fra vugge til grav. Derfor skal der indføres større udlicitering og konkurrenceudsættelse i det offentlige. Med frihed følger også ansvar. Ansvar for en selv og ens nærmeste, men også et ansvar for at være en god og flittig borger. Vi skal tage del i samfundet og give hinanden følelsen af, at vi alle er uundværlige, og at vi alle kan bidrage til det danske fællesskab. Men også politikerne skal tage ansvar. Det skal de ved at skære tant og fjas væk og i stedet skabe en bedre og mere effektiv kernevelfærd, hvor den direkte borgerkontakt fylder mest. Vi skal give borgerne flere af deres egne penge tilbage, og bruge skattekronerne smartere og med langt større omhu og respekt. Katrine arbejder også på at skabe langt flere reformer. Reformer er nødvendige for at sikre Danmark vækst, skabe arbejdspladser, flere hænder og håndtere klimaforandringerne.

Atomkraft, som løsning på klimakrisen

Vind- og solenergi udgør et skridt i den rigtige retning, men hvis vi for alvor vil tage klimaforandringerne seriøst, skal vi også bruge kernekraft. Vi bør udbygge vores elektricitetsnet og anvende nye teknologier til at sikre stabil og grøn energi. Derfor vil Katrine arbejde for, at vi undersøger og forsker i, om det giver mening for Danmark at implementere kernekraft. Flere forskningsmidler til nye og banebrydende teknologier er også nødvendigt, da det højest sandsynligt bliver ny teknologi, som udgør løsningen på klimakrisen. Det gælder for klima som for så meget andet. Man opnår intet ved at sætte sig ned og gå i panik.