Medlemsudvalget

Medlemsudvalget arbejder for at sikre, at partiets medlemmer bliver inddraget i de mange faglige som sociale fællesskaber, der er i Liberal Alliance. Udvalget hjælper blandt andet lokalforeningerne med at optimere deres kommunikation og interaktion med medlemmerne, og samtidig understøtter de den vidensdeling, kommunikation og sparring på tværs af organisationen, der er essentiel for partiets kamp for et mere liberalt Danmark. Både når det kommer til den organisatoriske og den politiske kamp.
Udvalget arbejder desuden for at hverve nye liberale kræfter til partiet.

Talentholdsudvalget

I talentholdsudvalget arbejder to medlemmer fra Liberal Alliance og to medlemmer fra Liberal Alliances Ungdom for at finde og udvælge organisatoriske som politiske talenter i partiet. Talenterne ansøger om at komme med på et talenthold, der bliver annonceret til partiets årlige landsmøde. Herefter får de over fire weekender indsigt i alt fra forhandlingsstrategier og pressehåndtering til træning i det organisatoriske arbejde.

FT-udvalget og KV/RV-udvalget

FT- udvalget og KV/RV-udvalget arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår for partiets kandidater til hhv. folketingsvalg og kommunal-og regionsrådsvalg. Det sker bla. ved, at udvalgene gennem intern kommunikation og på kandidattræningsdage deler ud af tips og tricks til, hvordan man kan styrke sit kandidatur. På den måde faciliterer udvalgene, at alle kandidater får gavn af den megen erfaring, der findes i organisationen.

Kontakt- og støtteudvalget for regionalt og kommunalt valgte politikere

Kontakt- og støtteudvalget arbejder for at give Liberal Alliances politikere de bedste rammer for at hjælpe hinanden med deres politiske virke. Udvalget faciliterer og fremmer blandt andet mulighederne for intern vidensdeling – både blandt de folkevalgte selv, men også mellem dem og partiets organisatoriske ledelse. På den måde sørger udvalget for, at man som folkevalgt altid kan søge hjælp de hos erfarne kræfter i partiet, hvis man er i tvivl om noget.

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget står for at etablere og arrangere nationale begivenheder for medlemmerne.