Leif Mikkelsen
Formand
leif.mikkelsen@ft.dk

Mai Christiansen
Næstformand
maichristiansen@gmail.com

Aksel Tarras Madsen
Formand for Nordsjællands storkreds
atm@tarras.dk

Alex Vanopslagh
Valgt af landsorganisationen
avanopslagh@gmail.com

Anders Samuelsen
Medlem af Folketinget
anders.samuelsen@ft.dk

Anne Jeremiassen
Valgt af landsorganisationen

anne.jeremiassen@gmail.com

Bo Wieck Hansen
Formand for Vestjyllands Storkreds
bwh@wieck.dk

Carl Andersen
Valgt af landsorganisationen

carl-er-mig@hotmail.com

Carsten Frederiksen
Formand for Københavns Omegns Storkreds
mrcarstenfrederiksen@hotmail.com

Carsten Bach
Medlem af Folketinget
carstenbach@gmail.com

Carsten Grønning
Formand for Bornholms Storkreds
carsten@nbr.dk

Christina Egelund
Medlem af Folketinget
christina.egelund@ft.dk

Emil Lykke Jensen
Valgt af landsorganisationen
emil@emillykkejensen.dk

Ida Tokehøj
Formand for Fyns Storkreds
pelletokehoj@gmail.com

Lars Berg Andersen
Valg af landsorganisationen

lars.berg.andersen@liberalalliance.dk

Lasse Dahl Hansen
Valgt af landsorganisationen
lasse.hansen.1986@gmail.com

Laura Lindahl
Medlem af Folketinget
laura@lauralindahl.dk

Joachim Vincentz
Valgt af landsorganisationen
joachim.vincentz@gmail.com

Helle Von Wildenrath Løvgreen 
Formand for Københavns Storkreds
von_wildenrath@hotmail.com

May-Britt Kattrup
Medlem af Folketinget
may-britt@kattrup.dk

Mette Bock
Medlem af Folketinget
mette.bock@ft.dk

Mai Huniche
Formand for Sjællands Storkreds

maibritt.huniche@live.dk

Morten Rugholm
Formand for Østjyllands Storkreds
mortenrugholm@gmail.com

Michael Vajhøj

Formand for Nordjyllands Storkreds
info@roadhigh.dk

Helene Østergaard
Formand for Sydjyllands Storkreds
helene@draagretso.dk

Simon Emil Ammitzbøll-Bille
Medlem af Folketinget
simon.ammitzboll@ft.dk

Signe Bøgevald Hansen
Formand for Liberal Alliances Ungdom
signeboegevald@gmail.com

Steffen Larsen
Valgt af landsorganisationen
el.ste@hotmail.com

Thyra Frank
Bestyrelsesmedlem

sum@sum.dk