Forretningsudvalget varetager hovedbestyrelsens arbejde imellem hovedbestyrelsesmøder. Forretningsudvalget består af:

Partilederen, gruppeformanden, landsformanden, de to næstformænd og to medlemmer valgt af og blandt hovedbestyrelsen. I øjeblikket er det Lars Berg Andersen og Carsten Frederiksen. Herudover nedsætter Hovedbestyrelsen løbende forskellige udvalg, hvoraf følgende udvalg er stående:

Demokratiudvalg
Demokratiudvalget er et forum for diskussion og udvikling af initiativer, der kan understøtte partiets medlemsdemokratiske processer. Formålet med udvalgets arbejde er at styrke medlemmernes mulighed for at kunne bidrage, partiets mulighed for at drage nytte af kompetente medlemmers bidrag samt at arbejde hen imod, at Liberal Alliance har de bedst mulige dialogveje og debatpraksisser.

Kandidatudvalg
Kandidatudvalget udarbejder tiltag, der udvikler og understøtter partiets kandidater og de organisationsfolk, der samarbejder med kandidaterne. Formålet er at bruge alle gode erfaringer og kræfter bedst muligt, så partiets organisatoriske niveau løbende stiger til gavn ved kommende udfordringer.

Den Internationale Arbejdsgruppe
International Arbejdsgruppe er nedsat af Hovedbestyrelsen for at forberede, ansøge om og, i samarbejde med sekretariatet og partimedlemmer, gennemføre internationalt projektarbejde i forlængelse af det mandat, som Folketinget har givet Institut for Flerpartisamarbejde.