Carsten Bach
Miljøordfører, klimaordfører, energi- og forsyningsordfører, udviklingsordfører, landbrugs- og fødevareordfører, Grønlandsordfører og Færøordfører

Christina Egelund
Gruppeformand, politisk ordfører og retsordfører

Henrik Dahl
Udenrigsordfører, undervisningsordfører, uddannelses- og forskningsordfører, afbureaukratiseringsordfører, indfødsretsordfører og Europaordfører

Joachim B. Olsen
Finansordfører, skatteordfører, integrationsordfører og udlændingeordfører

Laura Lindahl
Gruppesekretær, beskæftigelsesordfører, social- og børneordfører, ligestillingsordfører og ordfører for den offentlige sektor

Leif Mikkelsen
Præsidiemedlem, kultur- og idrætsordfører, medieordfører, kirkeordfører og transportordfører

May-Britt Kattrup
Sundheds- og ældreordfører, psykiatriordfører, ordfører vedr. etisk råd, §71-ordfører og erhvervsordfører

Villum Christensen
Boligordfører, landdistriktsordfører, forsvarsordfører og statsrevisor