Liberal Alliance laver ordførerrokade

Liberal Alliance har i dag foretaget en ordførerrokade, som der er tradition for at gøre en gang om året.

I den sammenhæng giver Leif Mikkelsen stafetten som gruppeformand videre til Christina Egelund.

”Jeg er glad og stolt over at blive valgt som partiets nye gruppeformand. Det er en stor tillidserklæring, som jeg vil gøre alt for at leve op til. Leif har gjort det formidabelt som gruppeformand, og jeg er meget bevidst om, at det er en tung arv, jeg skal løfte, ” siger Christina Egelund.

Leif Mikkelsen er glad for, at Christina Egelund bliver hans afløser.

”Jeg har taget min tørn som gruppeformand for Liberal Alliance, og nu er det tid til at give stafetten videre. Christina er en dygtig politiker og er en af de kræfter, der skal tegne vores parti mange år frem. Jeg er sikker på, at hun bliver en glimrende gruppeformand og styrer folketingsgruppen sikkert frem mod det kommende folketingsvalg.”

Leif Mikkelsen er fortsat en del af partiets ledelse, da han er landsformand for partiet.

Liberal Alliances ordførerskaber er nu fordelt således:

Carsten Bach

Miljøordfører, klimaordfører, landbrugs- og fødevareordfører, energi- og forsyningsordfører (ny titel i stedet for ”forsyningsordfører”), udviklingsordfører, Grønlandsordfører, Færøordfører

Christina Egelund

Gruppeformand (overtaget fra Leif Mikkelsen), politisk ordfører, retsordfører

Henrik Dahl

Udenrigsordfører, undervisningsordfører, uddannelses- og forskningsordfører, afbureaukratiseringsordfører, indfødsretsordfører (fra Laura Lindahl), Europaordfører (fra Christina Egelund)

Joachim B. Olsen

Finansordfører, skatteordfører, integrationsordfører (fra Laura Lindahl), udlændingeordfører (fra Laura Lindahl)

Laura Lindahl

Gruppesekretær, børneordfører, socialordfører, beskæftigelsesordfører, ligestillingsordfører (fra May-Britt), ordfører for den offentlige sektor (ny titel i stedet for kommunalordfører, fra Villum)

Leif Mikkelsen

Præsidiemedlem, kultur- og idrætsordfører, medieordfører, kirkeordfører, transportordfører (fra Villum)

May-Britt Kattrup

Sundheds- og ældreordfører, psykiatriordfører, ordfører vedr. Etisk Råd, paragraf 71-ordfører, erhvervsordfører (fra Joachim B. Olsen)

Villum Christensen

Boligordfører, landdistriktsordfører, statsrevisor, forsvarsordfører (fra Carsten Bach)