Erhvervsmanden og iværksætteren Lars Kolind drømmer om et samfund med større personlig frihed og lavere skatter – men også frihed til at kunne færdes trygt på internettet.

Jeg drømmer om …
… et samfund, hvor vi har større frihed til at gøre det, som vi hver især synes er vigtigt. For mig er det vigtigt at have overskud til at gøre noget for børn, der mangler tryghed, mad og muligheder. Derfor er jeg engageret i spejderarbejde i udviklingslande.

Jeg interesserer mig også for naturnært skovbrug, hvor jeg gør meget for, at den skov, som min kone Vibeke og jeg ejer, bliver stadig mere rig på planter og dyr. At eje skove handler i høj grad også om at tage ansvar for de kommende generationer. Skovbrug er enormt langsigtet, og de træer, vi planter i år, skal først høstes i midten af det 22. århundrede.

Grundlæggende drømmer jeg om et frit samfund, hvor vi kan træffe vores egne valg og forfølge vores egne drømme, uden at staten vælger for os og uden at forvente, at andre betaler regningen.

Jeg har lært …
… at data om alle borgere hver dag registreres, opsamles, bearbejdes, sælges og bruges på måder, der er uacceptable i et retssamfund. Situationen er, at der sker en enorm overvågning af mennesker på internettet, og tracking-mekanismerne gør internettet utrygt at færdes på. Så det er et eksempel på et område, hvor der er brug for en stærk stat og et stærkt EU til at beskytte mine data og dermed mit privatliv – og jeg drømmer om at kunne færdes frit og trygt også på Internettet.

Danmark har brug for …
… et sundhedsvæsen, der virker, økonomisk set er effektivt og bruger pengene på noget, som hjælper patienterne. Jeg er 71 år, og ligesom andre i den alder tænker jeg over, hvad der sker, når jeg får brug for hjælp for eksempel ved sygdom. Der er meget, jeg selv kan gøre, og noget, jeg må betale ekstra for. Jeg satser ikke på at få alt forærende – men hvis der sker noget alvorligt, forventer jeg et sundhedsvæsen, der virker.

Jeg drømmer om et frit samfund, hvor vi kan træffe vores egne valg og forfølge vores egne drømme, uden at staten vælger for os

Vigtigst af alle værdier er …
… frihed! Frihed starter med økonomisk frihed, så jeg kan rejse, hvorhen jeg vil, og dyrke den passion, jeg har, og frihed handler også om at kunne sige, hvad der passer mig.

Jeg kalder mig liberal, fordi jeg går ind for frihed i stedet for tvang. Og jeg forventer en stærk stat, der kan beskytte hver eneste borgers frie ret til at vælge – uden at vælge for os.

Som borger er jeg ikke fri, hvis …
… jeg skal aflevere mere end halvdelen af min indkomst som skat og dertil 25 procent af resten som moms plus diverse afgifter. Frihed er at bestemme over mindst halvdelen af det, man tjener. Jeg betaler gerne til værdifulde samfundsopgaver som sundhed, uddannelse, retsvæsen, socialforsorg, forsvar og infrastruktur – og jeg accepterer, at samfundet sætter grænser for min frihed, hvis det, jeg ønsker at gøre, skader andre.

Blå bog

Lars Kolind

Cand.scient. i matematik fra Aarhus Universitet i 1972 og HD i 1977.
Tidligere finansdirektør i Radiometer, koncernchef i Oticon og bestyrelsesformand i Grundfos.

Folketingskandidat for Ny Alliance i 2007.

Serie-iværksætter med over 20 virksomheder, formand for World Scout Foundation og formand for Liberal Alliances erhvervsklub Selskab for Liberale Visioner siden 2018.