#LALM19
Liberal Alliances Landsmøde 2019

Scroll for mere
Live-stream fra Liberal Alliances Landsmøde 2019

Program

Kl. 08.30      Dørene åbner

Kl. 10.00      Landsmødet åbner — vi synger Der er et yndigt land
Kl. 10.05      Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Kl. 10.15       Hovedbestyrelsens beretning ved landsformand, Leif Mikkelsen
Kl. 10.30      Beretning fra folketingsgruppen ved partileder og
udenrigsminister, Anders Samuelsen
Kl. 11.15      Uddeling af ”Årets Carl”
Kl. 11.20      Tale ved formanden for Liberal Alliances Ungdom, Signe Bøgevald Hansen
Kl. 11.30      Åben debat

Kl. 12.00      Frokost

Kl. 13.00      Mødet genoptages — vi synger Det er forår og alting klippes ned
Kl. 13.05      Tale ved økonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøll-Bille
Kl. 13.35      Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Kl. 13.45      Valg af revisor
Kl. 13.50      Fastsættelse af kontingent for 2019 samt orientering om
organisations-, kandidat- og demokratiudvalgets arbejde
Kl. 14.00      Tale ved politisk ordfører og gruppeformand, Christina Egelund
Kl. 14.15      Indkomne forslag

Kl. 14.20      Debatter ved demokratiudvalget / Kaffe og kage

Kl. 15.15      Gæstetale 
Kl. 15.30      Valg af: Landsformand, næstformand og otte medlemmer af hovedbestyrelsen
Kl. 16.15      Talentprogram ved næstformand, Mai Christiansen

Kl. 16.30      Pause

Kl. 16.50      Tale ved kultur- og kirkeminister og spidskandidat til EP-valget, Mette Bock
Kl. 17.00      Åben debat
Kl. 17.30      Forelæggelse af valgresultat
Kl. 17.40      Eventuelt
Kl. 17.45      Afslutning på landsmødet — vi synger Den danske sang

Kl. 19.30      Aftenfest

Pressekontakt

Kontakt os på vores pressetelefon 61 62 49 49 eller ring til en af pressemedarbejderne nedenfor.

Line Ernlund
Pressechef
+45 61 62 54 65
line.ernlund@ft.dk

Inger Schroll-Fleischer
Presserådgiver
+45 61 62 41 45
inger.schroll-fleischer@ft.dk

Peter Bollerup Andersen
Presserådgiver
+45 61 62 50 45
peter.andersen@ft.dk