Liberal Alliances landsmøde 2016

#lalm16

Taler fra landsmødet

Anders Samuelsens tale til landsmødet. 2. april 2016

Simon Emil Ammitzbølls tale til landsmødet. 2. april 2016

Merete Riisagers tale til landsmødet. 2. april 2016

Ole Birk Olesens tale til landsmødet. 2. april 2016

Dagsorden 📝

08.30 Dørene åbner

10.00 Landsmødet starter

10.05 Valg af dirigent, referent og stemmetællere

10.10 Hovedbestyrelsens beretning v. Landsformand Leif Mikkelsen

10.20 Beretning fra folketingsgruppen v.
 partileder Anders Samuelsen

11.00 Uddeling af “Årets Carl”

11.05 Tale v. formanden for Liberal Alliances Ungdom

11.10 Kommentarer til beretningerne

11.40 Tale v. undervisningsordfører Merete Riisager

11.50 Oplæg v. iværksætter Mads Peter Veiby

12.00 Indkomne forslag

12.45 Tale v. Lars Seier Christensen

12.50 Frokost

13:45 Tale v. politisk ordfører Simon Emil Ammitzbøll

14.15 Forelæggelse af regnskab til godkendelse

14.25 Valg af revisor

14.30 Fastsættelse af kontingent for 2016 samt orientering om kandidat- og demokratiudvalgets arbejde

14:50 Tale v. finansordfører Ole Birk Olesen

15.00 Underholdning “Djøf med Løgn” – Per Helge Sørensen

15:30 Valg af: Formand
, næstformand
 og medlemmer af hovedbestyrelsen

16.30 Tale ved landbrugsordfører Mette Bock

16.40 Anders interviewer Jesper Buch (stifter af JustEat)

16.55 Kaffe og temadebatter med LA’s folketingsmedlemmer

17.55 Forelæggelse af valgresultat

18.00 Eventuelt

18.10 Afslutning på landsmødet

19:30 Aftenfest

Nyhedsbrev 💌

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her ↓

Pressekontakt 📰

  • Katrine Hertz Mortensen
    Katrine Hertz MortensenKommunikations- og kampagnechef

    +45 61 62 42 38

    katrine.mortensen@ft.dk