Kl. 10:30 Velkommen til landsmøde
Kl. 10:35 Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Kl. 10:45 Hovedbestyrelsens beretning ved de organisatoriske næstformænd
Kl. 11:00 Tale af formand for Liberal Alliances ungdom Simon Fendinge

Kl. 11:15 Tale af landsformand Alex Vanopslagh

Kl. 11:45 Uddeling af ”Årets Carl”
Kl. 11:45 Åben debat ”Jeg ønsker ordet”

Kl. 12:30 Frokost

Kl. 13:15 Oplæg ved Asser Amdissen ”Har demokratiet en fremtid?”

Kl. 13:45 Kampagnevideo
Kl. 13:50 Indkomne forslag (vedtægtsændringer)

Kl. 14:15 Valg af:
Landsformand
Organisatoriske næstformænd
Otte medlemmer til hovedbestyrelsen

Kl. 15:15 Kaffepause

Kl. 15:30 Tale v. Ole Birk Olesen

Kl. 15:45 Regnskab til godkendelse

Kl. 16:00 Tale v. Lars Seier Christensen
Kl. 16:15 Tale v. Henrik Dahl

Kl. 16:30 Talentprogram
Kl. 16:40 Forelæggelse af valgresultat
Kl. 16:50 Reklame for shopløsning
Kl. 16:55 Eventuelt
Kl. 17:00 Afslutning
Kl. 17:30 Middag