Verden bliver for ensrettet, for McDonaldiseret, for meget i kontrol – hvis vi ikke slipper naturen fri! Det mener chefkratluskeren og den kendte naturvejleder Morten D.D. Hansen, der kalder regeringens Naturpakke, som udlægger 45 statsskove til vild og urørt skov, for et frihedsprojekt. Kom med ud, hvor et mylder af liv lever, og alt det vilde gror frit.

Livet folder sig ud
”Det at sætte naturen fri er jo i virkeligheden et frihedsprojekt. Et liberalt projekt. I stedet for at styre den og lave planer for den og bestemme, at alle træer skal stå på striber … Vild natur er jo vild og fri! Og det har vi brug for at opleve. Det er befriende at komme derud! Det er en spontan, fri livsudfoldelse, som jeg ser, og jeg oplever, hvor formrig naturen er, hvor varieret den er, når den får lov til at vokse frit … og hvor mange mærkelige levesteder, der opstår, når træer vælter, og der pludselig i sådan en udhulet stamme er et lille hul, hvor der bor en sindssygt sjælden art af svirrefluer. Naturen er meget bedre til at opfinde fede levesteder, end mennesker er. Naturen er kreativ!”

Kaos hersker
”Almindelige skove, vores kulturskove, er træmarker, hvor man dyrker tømmer. Derfor er de ensartede med en masse høje træer og intet i skovbunden. Det er fint nok, fordi vi har jo også brug for tømmer. Bare ikke alle steder! En urørt skov har derimod træer i alle aldre, de er to meter, syv meter, tyve meter og endnu højere, nogle er ved at dø, nogle har mistet alt løvet og er kun stammer og grene, og nogle er væltet. Det ligner en losseplads efter en tsunami. Et stort kaos! Jo ældre den vilde skov er, jo større bliver træerne, de bliver ikke fældet, når de er på toppen, de bruger jo 200 år bare på at dø, de er nogle monarker af en anden verden. De har oplevet verdenskrige! Det vigtige ved vilde skove er også, at der vokser bærbuske i lysningerne; bærbuske, du aldrig ser i de almindelige skove, slåen, skovæble og hvidtjørn for eksempel. Og der er et mylder af liv! Masser af fugle, flagermus og alverdens forskellige biller.”

Frihed er for alle
”Verden kan sagtens være vildere og friere. Men mange mennesker er også imod det vilde, for folk i den her verden kan godt lide kontrol. Der er folk, som taler meget om individuel frihed, men de er kontrolfreaks, når det kommer til deres have, hvor der ikke må vokse ét græsstrå forkert. Vild skov minder mig om, at frihed ikke kun er for mig, men også for dig og alle de andre. Måske vil mange aldrig tænke over, at der igen kommer vildere skove. Og de mennesker vil leve fint uden dem. Men selv om jeg for eksempel aldrig har set en blåhval, så synes jeg, at verden uden blåhvaler vil være et trist sted. Så de vilde skove gør, at det hele ikke kun er ensartethed, plantager, rapsmarker og hvedemarker. Det er jo en fuldkommen parallel til det, vi spiser: De fleste af os ville nok kede os på en evig diæt af burgere fra McDonald’s. Det ville blive for ensformigt. Vi skal ikke McDonaldisere verden, vi skal ikke ensrette den.”

Vi er der bare
”Når jeg kommer alene ud i en urørt skov, så slapper jeg helt ekstremt meget af. Så føler jeg mig hjemme. Jeg oplever kreativiteten blomstre derude … og jeg bliver også klar over, at verden ikke handler om mig. Man ser alle de her mange forskellige organismer, som i hvert fald er fuldkommen kolde i røven over, om jeg er der eller ej. Vi er der bare. Nogle gange lever vi alle et liv i overhalingsbanen, vi har pissetravlt, men det her med at sætte sig ud et vildt sted, et sted, hvor der sker alle mulige ting, uanset om vi der eller ej, det synes jeg er fantastisk.”