Gang i hjulene

Der er behov for at få dansk økonomi tilbage på sporet.

Scroll for mere

For at genoprette dansk økonomi vil vi:

 • Give danskere flere penge mellem hænderne og dermed mulighed for at øge deres private forbrug
 • Styrke virksomhederne og gøre det mere attraktivt at investere i nye aktiviteter
 • Hjælpe kriseramte virksomheder nu og her 

Meld dig ind i Liberal Alliance i dag

Interesseret i at blive medlem af Liberal Alliance? Det koster 400 kroner om året, og du bliver en del af at stort fællesskab af liberale ildsjæle, der alle kæmper for et friere Danmark med plads til det personlige initiativ.

I Liberal Alliance mener vi, at det er højest nødvendigt, at vi får dansk økonomi tilbage på sporet. Det er helt afgørende, at erhvervslivet får den nødvendige hjælp for at sikre de bedst mulige rammevilkår i denne tid. Danmark har brug for vækstskabende initiativer, da det er forudsætningen for, at velfærden, som vi kender den, kan bibeholdes.

Flere penge mellem hænderne til danskerne

Friheden til at bruge sine egne penge på de ting, der glæder og beriger én, er en afgørende del af den nære velfærd. Vi ønsker at stimulere danskernes privatforbrug, så vi kan få gang i samfundsøkonomien og skabe vækst. Det vil også bidrage til beskæftigelsen og betyde, at langt flere danskere kan komme tilbage i arbejde.

Derfor vil vi:

 • Øge jobfradraget så du får 2.500 kr. ekstra hver måned resten af 2020. Det er en engangsudgift på DKK 32 mia. kr., som finansieres ved låntagning som del af hjælpepakker.
 • Indfase planlagte skattelettelser fra 2012 hurtigere. Eksempelvis højere grænse for topskat og højere beskæftigelsesfradrag. Disse skal indfases nu i stedet for 2022.
 • Fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget. Det vil øge BNP med 6 mia. kr. og beskæftigelsen med 5.900 personer. Dette er en varig udgift på årligt 4 mia. kr.
 • Udbetale danskernes indefrosne feriepenge via statsligt lån
 • Halvere moms midlertidigt for visse hårdt ramte servicefag som restauranter, hoteller og frisører.

 

Erhvervslivet

Det danske erhvervsliv er fundamentet for dansk velstand og velfærd. Derfor skal vi altid bestræbe os på at sikre så gode rammevilkår for erhvervslivet som overhovedet muligt. I Liberal Alliance mener vi, at vi skal gøre det nemmere at drive virksomhed og gøre det mere attraktivt at investere i nye aktiviteter.

Derfor vil vi:

 • Sikre at alle planlagte skatteforhøjelser annulleres.
 • Afgive et løfte om stop for nye byrder, afgifter og skatter i 2020 og 2021.
 • Sænke selskabsskatten til 15%. Det vil øge velstanden med 20,8 mia. kr. og beskæftigelsen med 2.100 personer. Dette er en varig udgift på årligt 10.8 mia. kr.
 • Suspendere og/eller reducere en række punktafgifter – fx. tinglysningsafgift, elafgift over EU-minimumsudgift, elvarmeafgift, afgifter på chokolade m.fl. (Undtaget er tobak og alkohol, hvor der er en vis ekternalitetsbegrundelse.)
 • Sænke skatter på kapital, aktier og investeringer – lige nu har Danmark verdens andenhøjeste kapitalbeskatning med en beskatning på 42 %. Den kan med fordel sænkes til 25 %.

Disse forslag bør have permanent karakter og dermed påvirke statsfinanserne strukturelt. Det vil øge velstanden og beskæftigelsen, og samlet give samfundsøkonomien et løft.

Hjælp til virksomhederne

I Liberal Alliance mener vi, at det er nødvendigt at hjælpe erhvervslivet i den situation, de står i lige nu. Danmark har brug for de små og store virksomheder, der kan skabe arbejdspladser og dermed grundlaget for vækst, velstand og i sidste ende den velfærd, vi alle nyder godt af.

Derfor vil vi:

 • Sikre ret til udbetaling af gæld. Virksomheder, som har udført opgaver for det offentlige, men endnu ikke er blevet betalt for disse, får ret til at betaling skal falde senest 3 uger efter, at de anmoder om det. Efter denne dato vil gælden blive pålagt 8.05% i inddrivelsesrente.
 • Suspendere lønsumsafgiften resten af året
 • Suspendere dækningsafgiften resten af året
 • Fjerne begrænsning af underskudsfremførsel

Disse forslag vil kun have en kortvarig effekt på statsfinanserne, da formålet er at øge virksomhedernes likviditet til at komme igennem denne svære tid.

Støt Liberal Alliance

Vil du støtte Liberal Alliances arbejde i Folketinget? Så kan du sende en donation via MobilePay på 412141. Tak for din støtte.

Se Alex Vanopslagh fortælle om vores genopretningsplan