Frihed er den vigtigste værdi, der gennemsyrer al Liberal Alliances politik. Alle skal have lov til at indrette deres eget liv, som de vil. Partileder Anders Samuelsen fortæller om sit frihedssyn.

Tekst Ulla Hinge Thomsen · Illustration Shutterstock

Liberal Alliance er et parti, der kæmper for frihed. Uanset om det handler om at afskaffe unødige regler for nystartede virksomheder eller kæmpe med næb og kløer for menneskers ret til at sige, hvad de vil, som de vil, så handler det for partiets politikere om lysten og engagementet i denne grundlæggende rettighed. Men hvad er frihed egentlig? “Frihed er fraværet af tvang og formynderi, og det er frisind, plads til forskellighed og inspiration,” siger Anders Samuelsen, udenrigsminister og politisk leder af Liberal Alliance.

Som liberal politiker arbejder han dagligt for at holde tvangen og formynderiet fra borgernes døre. “Ofte mærker vi ikke friheden, når vi har den, men savner den først, når den bliver taget fra os. Og det gør den hele tiden i små nøk, hvis vi ikke er opmærksomme. I starten er spændetrøjen måske ikke så stram, men i takt med at den bliver spændt ind, kan vi pludselig mærke, at vi ikke kan bevæge os,” siger Anders Samuelsen og fortsætter: “Et eksempel kunne være på sundhedsområdet, hvor staten går ind og siger, at nu hvor du har fået ‘gratis’ lægehjælp – som du jo altså selv har betalt over skatten – så skal du også holde op med at ryge, fordi det er usundt. Det føles måske umiddelbart som en meget rimelig deal, men det er en indskrænkning af din frihed.”

Forskellighed inspirerer
I et samfund uden formynderi er der derimod mulighed for at blive inspireret. “Frihed betyder plads til forskellighed, og det er forskelligheden, der gør, at vi kan udvikle os. Så kan vi se på hinanden og tænke: ‘nå ja, sådan kunne man jo også leve!’ John Stuart Mill (eng. filosof, red.) sagde engang, at hvis vi begrænser ytringsfriheden, så går vi glip af en mand i Nottingham, der ved noget om et emne. Vi kommer simpelthen til at mangle inspiration, hvis vi alle bliver tvunget til at leve på samme måde. Nogle vil gerne bo i parcelhus, andre i lejligheder og atter andre på husbåde, og det skal der være plads til. Ellers bliver vi konforme og kedelige – det må man også gerne, det skal bare være af egen fri vilje,” siger Anders Samuelsen, der bliver glad, når han ser nogen gøre noget nyt.“Masser af mennesker starter foreninger, der bygger på frivillig arbejdskraft, og nogle starter nye virksomheder, som bliver til glæde og velstand for andre. Jeg kan også blive inspireret af nogen, der bare trækker stikket og flytter til Samsø – det er pirrende for tanken om, hvordan man kunne leve sit liv.”

Også på kommuneniveau ser partilederen virkelysten blomstre – og altid nedefra. “I Herning har de skabt Boxen inden for nøjagtig de samme rammer som andre kommuner – hvorfor? Fordi nogle individer fik en god idé og gik videre med den. Da min egen by Horsens blev en stor koncertby, var det en mand, der hed Frank Panduro, som startede med at invitere 20 investorer på stegt flæsk og sagde: ‘Dette er det sidste gratis måltid, I får – sammen kan vi starte noget stort’. Det kunne vi jo ikke have fundet på inde fra Christiansborg. Vi skal levere rammerne og ellers holde snitterne væk.”

Ekspert i eget liv
På sine mange rejser som udenrigsminister ser Anders Samuelsen ofte eksempler på, at Danmark er et friere land end de fleste andre. “Friheden har gode kår i Danmark. Vi er lidt anarkister og ikke så autoritetstro; vi har et indre oprør i os.” Alligevel er der hver dag mange danske politikere, der gerne vil begrænse friheden ved at lave flere regler.

“Jeg tror, det sker af god vilje. Man ser et problem og vil gerne løse det hurtigt. Sådan kan jeg også få det, men så husker jeg på mine gode naboer i Horsens. Mon ikke de er eksperter i at leve deres liv, som de vil – på samme måde som jeg er ekspert i mit? Det ville da være vildt selvovervurderende, hvis jeg troede, at jeg skulle sidde inde på Christiansborg og være klogere end dem. Det må du holde inden for familien og prøve at opdrage dine børn efter dine værdier, eller du kan tage diskussionen med naboerne, men du skal ikke tvinge dem,” siger Anders Samuelsen.

Med frihed kommer dog også ansvar
“Frihed uden ansvar er bare tom egoisme. De fleste mennesker kan godt lide at gøre noget for andre, men man skal selv bestemme hvad, hvor meget og hvornår.”
Selv føler partilederen sig fri, når han har mulighed for at vælge i sit eget liv: “Jeg føler mig fri, når jeg har overskud til at invitere mine drenge med ud at spise, løbe en tur eller købe en ferie. Jeg vil gerne selv vælge, og den mulighed skal andre også have.”

Liberal Alliance sætter din frihed i højsædet.
Vi ønsker et samfund, som er præget af frisind med højt til loftet og med plads til mange forskellige holdninger. Som mennesker har vi brug for albuerum. Vi skal kunne leve vores liv sammen med vores familie og venner, søge at få vores drømme opfyldt og nå de mål, vi sætter os, enten hver for sig eller sammen med andre.

Liberal Alliances frihedspolitik
– med partilederens kommentarer

Den frie forskning på universiteterne skal styrkes.
“Det betyder, at en idé kan opstå, og at man forfølger den, frem for at vi sidder som en flok halvuddannede bavianer på Christiansborg og tror, vi kan regne ud, hvad der skal forskes i.”

Blasfemiparagraffen har vi fået afskaffet, så man kan sige, hvad man vil – også om religion. “Det var godt at få den fjernet. Man skal kunne sige, hvad man vil – også om religion.”

Vi kæmper for at begrænse unødig masseovervågning af danskerne. I det offentlige rum, digitalt og i forhold til det offentliges indsamling af information om borgerne. “Masseovervågning er skræmmende, for det betyder, at nogle maser sig ind i din privatsfære. Du har ret til at gøre præcis, hvad du vil bag lukkede døre.”

Fribeløbet over SU’en skal afskaffes, så man kan tjene, hvad man vil.
“Det er formynderisk at ville bestemme, hvor meget de studerende kan holde til at arbejde. Det kan folk godt selv finde ud af.”

Uddannelsesloftet skal afskaffes, og fremdriftsreformen skal rulles tilbage.
“Det er en begrænsning af måden at komme igennem uddannelsessystemet på, og den begrænsning skal fjernes.”