Liberal Alliances MF'ere

 • Anders Samuelsen
  Anders SamuelsenUdenrigsminister og partileder.
 • Carsten Bach
  Carsten BachMiljøordfører, klimaordfører, energi- og forsyningsordfører, udviklingsordfører, landbrugs- og fødevareordfører, Grønlandsordfører og Færøordfører.
 • Christina Egelund
  Christina EgelundGruppeformand, politisk ordfører og retsordfører.
 • Henrik Dahl
  Henrik DahlUdenrigsordfører, undervisningsordfører, uddannelses- og forskningsordfører, afbureaukratiseringsordfører, indfødsretsordfører og Europaordfører.
 • Joachim B. Olsen
  Joachim B. OlsenFinansordfører, skatteordfører, integrationsordfører og udlændingeordfører.
 • Laura Lindahl
  Laura LindahlGruppesekretær, beskæftigelsesordfører, social- og børneordfører, ligestillingsordfører og ordfører for den offentlige sektor.
 • Leif Mikkelsen
  Leif MikkelsenPræsidiemedlem, kultur- og idrætsordfører, medieordfører, kirkeordfører og transportordfører.
 • May-Britt Kattrup
  May-Britt KattrupSundheds- og ældreordfører, psykiatriordfører, ordfører vedr. etisk råd, §71-ordfører og erhvervsordfører.
 • Merete Riisager
  Merete RiisagerUndervisningsminister.
 • Mette Bock
  Mette BockKultur- og kirkeminister.
 • Ole Birk Olesen
  Ole Birk OlesenTransport-, bygnings- og boligminister.
 • Simon Emil Ammitzbøll-Bille
  Simon Emil Ammitzbøll-BilleIndenrigs- og økonomiminister og ledelsesmedlem.
 • Villum Christensen
  Villum ChristensenBoligordfører, landdistriktsordfører, forsvarsordfører og statsrevisor.