Det frie skolevalg er hjerteblod for Liberal Alliance. Fordi mennesker grundlæggende skal have lov til at indrette livet og dagligdagen, som de ønsker.

Tekst Christian Weber · Foto Carsten Bundgaard

Stod det til Liberal Alliance, skulle alle forældre frit kunne vælge, hvor og hvordan deres børn gør i skole. “Vi arbejder jo primært for mere frihed til den enkelte og familierne. Her er et frit skolevalg en central ting. Familier og børn er ikke ens. Vi er bedst til selv at skabe vores eget liv, dér hvor vi ønsker, at det skal være, og her skal der også være plads til, at man kan tilrettelægge sit barns skolegang, så det passer ind,” siger politisk leder af Liberal Alliance Anders Samuelsen. 

Dét er friskoler en vigtig del af, foruden at de kan gøre en stor forskel i små samfund.“Vi kan se, at en friskole mange steder redder og skaber nyt liv i de små byer. Kundby Friskole er et skoleeksempel på, hvordan en friskole kan gøre en kæmpe forskel i de små samfund. Heldigvis var kommunen med på idéen i Kundby, men det er de måske ikke alle steder,” siger Anders Samuelsen. 

Friskoler skærper folkeskolens fokus
Liberal Alliance har konsekvent arbejdet for at gøre det mere fleksibelt at være forældre, men der er uenighed mellem partierne inde på Christiansborg.

“Vi har hævet det, der hedder koblingsprocenten, så forældrebetalingen kan falde, og det gør, at flere får muligheden for at komme i friskole, og friskolerne ikke kun bliver for dem med rigtig mange penge. Socialdemokraterne vil meget gerne sænke koblingsprocenten igen. Det kan derfor blive dyrere at gå i en friskole, og det kan gøre det umuligt for nogle forældre, hvor en friskole ville passe bedre til deres barn,” forklarer Anders Samuelsen.

Socialdemokratiet har offentligt sagt, at det ikke bør være mere end hvert 10. barn, der går i en friskole. Lige nu er antallet hvert 5. barn. Vi savner lidt et svar på, hvilke børn det så er, der ikke må gå i friskolen.

Anders SamuelsenPolitisk leder, Liberal Alliance

Anders Samuelsen mener ikke, at der er grund til at være bange for, at folkeskolen udhules. “Modsat andre partier er vi ikke nervøse for, at folk tilvælger friskolen. Det er godt for den enkelte familie, og det er også godt for folkeskolen, at der er konkurrence; det skærper dens fokus. Socialdemokratiet har offentligt sagt, at det ikke bør være mere end hvert 10. barn, der går i en friskole. Lige nu er antallet hvert 5. barn. Vi savner lidt et svar på, hvilke børn det så er, der ikke må gå i friskolen. Det bliver tvang og en sørgelig udvikling,” understreger Anders Samuelsen.

Ifølge Anders Samuelsen komplementerer friskolerne og folkeskolerne hinanden fint. “Friskolerne kan gå ind og tilgodese de børn, der måske ikke passer perfekt ind i folkeskolen. Friskolen kan tage sig nogle friheder i forhold til undervisningsfokus, planlægning og pædagogiske værktøjer, der passer nogle, mens folkeskolen er det generelle valg, der understøtter en mere generel pædagogik og undervisningsfokus. Den ene er ikke nødvendigvis bedre end den anden for den enkelte, og det skal vi respektere.” 

Fri skole – sådan!

- Regeringen sikrede en koblingsprocent på 76 % i 2018.
- Liberal Alliance søger fortsat at sikre det frie skolevalg økonomisk, så bl.a. børn med særlige behov har valgfrihed.
- De frie grundskoler er et alternativ til folkeskolen og udgør en vigtig del af det danske skolesystem. De er med til at skabe et mangfoldigt uddannelsessystem, hvor forældre kan vælge et skoletilbud med f.eks. et særligt pædagogisk eller værdimæssigt fokus, samtidig med at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Kilder: Liberal Alliance, Undervisningsministeriet, Regeringsgrundlag, ”Børn, folkeskole og ungdomsuddannelser”, 2016