Afbureaukratiseringen af den offentlige sektor vil give mere plads til de ansattes kerneopgaver. Liberal Alliance arbejder kontinuerligt med at sikre en friere hverdag for de ansatte.

Tekst Christian Weber · Illustration Shutterstock

Regler, som ingen har glæde af, men som tværtimod skaber mistrivsel, skal væk. Det er en af hjørnestenene i Liberal Alliances arbejde for afbureaukratisering. Særligt i den offentlige sektor bliver der brugt mange timer på unødvendigt papirarbejde og andet, der fjerner de ansatte fra børnene, de ældre og patienterne.

Det går i sidste ende ud over alle
“I Liberal Alliance synes vi, at der skal være en mindre offentlig sektor i Danmark. Når vi kigger på, hvad man skal skære væk, er det ikke, fordi vi ønsker, at sygeplejerskerne, pædagogerne og sosu’erne skal løbe hurtigere. Tværtimod. Det handler om at skære bureaukratiet væk,” siger Laura Lindahl, som bl.a. er Liberal Alliances social- og børneordfører og ordfører for den offentlige sektor.

Hun understreger, at det ikke automatisk betyder, at alt bureaukrati er dårligt. Det borgernære bureaukrati er ganske nødvendigt for at indsamle og dele viden omkring de ældre, patienterne osv. Men når bureaukratiet fjerner de ansatte fra borgerne, opstår problemerne. “I stedet for at afkrydse skemaer og dokumentere alt, kan man frigive nogle ressourcer, der kan blive brugt på borgerne. Eksempelvis skal pædagogerne bruge mere tid på børnene i daginstitutionerne og sygeplejerskerne på patienterne,” forklarer Laura Lindahl.

For mange regler skader arbejdsmiljøet
Endnu en god grund til, at der skal gøres op med unødvendigt bureaukrati, er risikoen for et dårligt arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne, mener Laura Lindahl. “Vi ved, at for meget bureaukrati er med til at fjerne arbejdsglæden, som vi ellers gerne vil være med til bliver større ude i kommunerne, på plejehjemmene og i daginstitutionerne. Ud over at der bliver større tillid til de offentligt ansatte, kan det også være med til at nedbringe det høje sygefravær, der er i den offentlige sektor,” siger hun.

Hun har talt med flere dagsinstitutioner, som måtte opfylde krav om at indsende flere handlings- og virksomhedsplaner til kommunen. “Hvis du har en rapport, der fortæller, at alt lever op til krav og regler, siger det så egentlig noget om kvaliteten? Vi skal jo ikke måle kvaliteten af daginstitutioner gennem handlingsplaner og krydser på et skema. Vi skal vurdere det ud fra børnenes trivsel og forældrenes tilfredshed. Er folk glade for det, de får? Er børnene glade for det, de får serveret i institutionerne? Man arbejder i forvejen i daginstitutionerne med læringsforløb osv., og de behøver ikke at afgive flere ressourcer på det område,” forklarer Laura Lindahl.

Der bliver også brugt for meget tid på at kontrollere og krydse af i den anden ende. “Det er ikke bare de ansatte ude på f.eks. plejehjemmene, der skal stå for dette. Der bliver også brugt ressourcer i den kommunale forvaltning, hvor en kommunal medarbejder skal sidde og kigge igennem og godkende, at der bliver gjort det og det, og der er sat de og de krydser i den pågældende institution. Så der er ressourcer på begge områder, der går tabt,” siger Laura Lindahl.

Brug for mere respekt og tillid
Ifølge Laura Lindahl er der et behov for, at man grundlæggende viser en større respekt for og ejerskab over pengene i den offentlige sektor. At der ligger mandetimer og menneskers arbejde bag de penge, der bliver brugt i det offentlige.

“Liberal Alliance var et af de første partier, der havde fokus på det stigende bureaukrati i den offentlige sektor i Danmark. Det er frustrerende, at vi bruger 1.100 milliarder kr. i den offentlige sektor, men at vi stadig ikke har verdens bedste sygehuse eller skoler. Det må være, fordi vi bruger pengene forkert. Der bliver ansat for mange DJØF’ere, journalister og kommunikationsfolk ude i kommunerne, og det tyder på, at ressourcerne prioriteres på andet end det, der egentlig er meningen. Nemlig kerneopgaven på velfærdsområderne,” siger Laura Lindahl.

Hun ser ikke den samme velvilje til at mindske kontrollen af de offentlige institutioner hos alle partier på Christiansborg. “Der er nogle partier, hvor vi oplever, at der er en forståelse af, at tillid er godt, men kontrol er bedre. Vi mener, at det er spild af skattekroner, mindsker arbejdsglæden, fjerner ledelsesansvaret og forringer kvaliteten, fordi vi kommer til at kigge på det forkerte.”

Ud med reglerne – sådan!

- LA har forenklet beskæftigelsesindsatsen. Bl.a. er en lang række proceskrav blevet fjernet. Har man f.eks. et job på hånden, skal man ikke længere søge job de sidste seks uger, før man begynder i det nye job.
- LA har været med til at sikre en selvstændig aftale om reduktion af puljer. Spildet af skattekroner på ansøgninger, revision og kontrol bliver nu mindsket.
- LA har fjernet 3.000 bindende mål i folkeskolen og gjort dem vejledende. Det giver mere frihed til den enkelte skole til selv at tilrettelægge deres undervisning.
- LA har gjort reglerne for byggetilladelser mere enkle. Nu behøver man ikke længere at søge om byggetilladelse til mindre bygninger som f.eks. carporte og skure på mellem 35 og 50 kvadratmeter.