Liberal Alliances udspil til en samlet og langsigtet flygtningepolitik

INTERNATIONAL INDSATS

1 – Danmark bør tage initiativ til en donorkonference for at øge hjælpen i nærområder med fokus på støtte til nabolande og opbygning af flygtningecentre
# Der er brug for massiv hjælp i nærområder. Der er både tale om konkret beskyttelser af mennesker på flugt, men der er også brug for støtte til nabolande som Libanon og Jordan, som risikerer at kollapse under flygtningepresset fra Syrien. Det internationale samfund bør gå sammen om denne opgave.

2 – Danmark bør gennem EU lægge pres på Golfstaterne for at de tager deres medansvar og dermed tager imod flygtninge.
# Hjælp i nærområderne inkluderer også lande på den arabiske halvø. Disse lande tager stort set ingen flygtninge. Det er en uholdbar situation. Derfor bør der lægges pres på landene, så de også bidrager til hjælpen. Alternativt må de presses til at bidrage økonomisk.

3 – Danmark bør gennem EU, NATO og FN arbejde på sanktioner imod lande, der økonomisk støtter Assad og IS
# Uden støtte til både Assadstyret og islamisterne i IS (og konkurrenter) ville der være et perspektiv for en fremadrettet løsning i Syrien. Krigen ville slet ikke kunne fortsætte samme høje intensitet, hvis ikke en række lande understøttede såvel diktaturet som islamisterne. Dette må stoppes.

4 – Redefinering af flygtningebegrebet
# Fremadrettet skal asyl i Danmark alene tildeles mere klassiske flygtninge, som er personligt forfulgte som resultat af konkret arbejde imod styret i det land de kommer fra. Folk, der flygter fra krig, skal hjælpes i nærområderne.

5 – Øget frihandel
# Frihandel er den bedste middel til at sikre velstand. Derfor skal vi fremme frihandel, hvor vi kan.

HJÆLP I NÆROMRÅDERNE

6 – Det internationale samfund bør etablere sikre områder i Syrien, hvor folk kan bo trygt
# Nato, EU eller en gruppe af vestlige lande bør med militære midler etablere zoner i Syrien, hvor flygtninge kan bo og hjælpes.

7 – Danmark bør støtte fælleseuropæiske modtagecentre for asylansøgere.
# Folk, der vil have asyl i Europa, må henvende sig til nye fælleseuropæiske modtagecentre, der står for registreringen af folk og undersøgelse af, om de overholder krav til at opnå asyl eller de må sendes hjem igen. Modtagecentrene bør ligge uden for EU.

8 – Asylansøgere skal ikke længere kunne ansøge om asyl i Danmark. Det skal fremadrettet ske i nærområderne.
# I dag kommer der alt for mange til Europa og Danmark, som hverken kan have en realistisk forventning om eller et krav på asyl. I lighed med tanken bag de fælleseuropæiske modtagecentre, handler det om, at ansøgningen om asyl som altdominerende hovedkrav foregår uden for Danmark.

9 – Asylansøgere der kommer til Danmark bringes til danske flygtningecentre i nærområder eller det fælleseuropæiske modtagecenter
# Da sagsbehandlingen som udgangspunkt foregår uden for Danmark, bliver asylansøgere automatisk sendt til de steder, hvor asyl kan ansøges. Hvis ansøgningen er åbenlys grundløs sendes de til deres hjemland.

10 – Udviklingsbistanden skal reorganiseres
# Dansk udviklingsbistand skal i fremtiden fokusere på hjælp i nærområderne til internationale brandpunkter. Derudover skal der væres fokus på nødhjælp.

KONSEKVENTE INSTITUTIONER

11 – Styrk EU’s ydre grænser
# For at sikre Schengen-samarbejdet, de åbne grænser inden for EU og arbejdskraftens og varernes frie bevægelighed skal EU’s ydre grænser styrkes.
12- Ændring af Flygtningenævnets status, sådan at nævnet ikke kan ændre regler for asyl uden om det politiske niveau
# Det er regering og Folketing, der skal fastsætte kriterierne for asyl, således at der ligger et folkeligt mandat bag beslutningen.

Til download og deling