Liberal Alliances boligudspil

Mere frihed til boligejerne

Scroll for mere

Danskerne betaler for meget i skat. Det gælder også de danske boligejere. Samtidig er der behov for at sætte turbo på den grønne omstilling, give mere frihed til andelshaverne og bygge flere studieboliger. Endelig er der behov for at værne om den private ejendomsret.

Liberal Alliance har 6 konkrete tiltag, der skaber tryghed og frihed for boligejerne og deres økonomi. Sikrer 11.000 flere studieboliger. Sætter en tyk streg under den private ejendomsrets ukrænkelighed og samtidig sætter gang i den grønne omstilling i danske bygninger.

Vi ser det som vores opgave at kæmpe for skattelettelser og mindre bureaukrati for alle danskere.

Lavere skatter for boligejerne kommer oven i lavere personskatter for alle
danskere i beskæftigelse. Samlet set vil Liberal Alliance lette skatten med
100 mia. kr. i 2030. Lettelserne er finansieret i Liberal Alliances 2030-plan.

6 konkrete forslag

Forslag: Boligskatterne skal sænkes
Boligen er for mange den største investering, man foretager. Den er rammen om danskernes familieliv. Det betyder, at man som dansker skal have tryghed om sin boligskat. I dag betaler danskerne for meget i boligskat. Derfor vil Liberal Alliance sænke bolig skatterne med 5 milliarder kroner. Forslaget er finansieret i Liberal Alliances 2030-plan.

Forslag: Byg 11.000 nye studieboliger til de danske studerende
I de senere år har der været store stigninger i antallet af studerende på de videregående uddannelser. Det er godt, men det betyder også, at der mangler boliger, som man har råd til på et studiebudget i de store uddannelsesbyer. Liberal Alliance foreslår derfor, at der oprettes en pulje, som private udviklere kan søge til at bygge 11.000 nye ungdomsboliger. Pengene findes ved at afvikle grundejernes investeringsfond og prioritere ikke-disponerede midler fra byfornyelsesmidlerne.

Forslag: Giv alle andelsforeninger mulighed for at omdanne sig til ejerforeninger
Andelsboliger er en vigtig og populær boligform særligt i hovedstaden og i de større byer. Flere end 200.000 danske hjem er en andelsbolig. Det er en boligform, som er underlagt meget stramme regler og bestemmelser. Liberal Alliance vil sikre, at andelsbolighavere selv skal kunne vælge, hvordan de ønsker at leve og bo. Der skal derfor være bedre og friere rammer for at kunne vælge boligform og prissætning.

Forslag: Flere penge til energirenoveringer af bygninger
De danske boliger skal være mere energieffektive, hvis vi skal nå i mål med voresCO2-forpligtelser. Liberal Alliance vil afsætte 500 mio. kr. ekstra til den pulje, som via udbud støtter investeringer i energieffektiviseringer i produktionserhvervene og energirenoveringer af boliger. Forslaget er finansieret i Liberal Alliances 2030-plan.

Forslag: Drop særskatten på dyre boliger
Den særlige skat på boliger med høj ejendomsværdi skal fjernes. Særskatten er en urimelig misundelsesskat og tjener alene ét formål: at straffe dem, der bor dyrt og har klaret sig godt. Særskatten på boliger giver nærmest intet provenu. Der opkræves samlet mere end 40 mia. kr. i boligskatter – særskatten på boliger indbringer blot 0,1 mia. kr. til statskassen. Liberal Alliance foreslår at afskaffe særskatten på dyre boliger. Forslaget er finansieret i Liberal Alliances 2030-plan.

Forslag: Bedre retssikkerhed
Der findes i dag 276 love, der giver myndigheder adgang til privat ejendom uden en dommerkendelse. Antallet af myndighedernes hjemler til at bryde med den private ejendomsret stiger år for år. Retssikkerhedsloven er skabt som et værn mod krænkelser af ejendomsretten, men den har ikke vist sig særlig effektiv. Derfor foreslår Liberal Alliance at indføre et krav i retssikkerhedsloven om forudgående retskendelse for tvangsmæssigadgang til private hjem i forbindelse med myndighedskontrol.

Download og del vores boligudspil