Liberal Alliance har sammen med resten af regeringen sænket registreringsafgiften tre gange i indeværende valgperiode. Men vi er endnu ikke i mål – stod det til Liberal Alliance blev registreringsafgiften fjernet helt. Først og fremmest er det en uretfærdig afgift pålagt danskerne. Den danske stat henter ca. 20 milliarder kroner på registreringsafgiften, men en komplet fjernes kun vil medføre et provenutab for staten på ca. 8 milliarder. Registreringsafgiften koster altså danskerne mere end dobbelt så meget, som det koster staten at afskaffe den, når man med medregner de dynamiske effekter ved fjernelsen af afgiften. Det er komplet uretfærdigt at bibeholde så uhensigtsmæssig en afgift.

Med en lavere registreringsafgift vil bilkøberne efterspørge dyrere biler, og det vil øge arbejdsudbuddet. Der er danskere, for hvem en bil er helt nødvendig for at få hverdagen til at hænge sammen, og en billigere bil vil give en større frihed til familierne – særligt udenfor de store byer. En fjernelse af afgiften vil også give mere sikre og mere miljøvenlige biler til priser, der samtidig er til at betale for helt almindelige mennesker – og sågar uden at statskassen rammes hårdt af det. Vores nabolande Sverige eller Tyskland har til sammenligning ingen registreringsafgift.