Der er en række problemer på boligmarkedet, som skal løses. I dag gør prisregulering udvalget af lejeboliger mindre, end det burde være. Store tilskud til den almennyttige boligsektor koster skatteyderne dyrt og er konkurrenceforvridende i forhold til private udlejere.

Liberal Alliance vil sætte boligen fri, så danskernes behov for en bolig kan opfyldes bedst muligt af et boligmarked med overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel.