100 gode grunde til at stemme på Liberal Alliance

I Liberal Alliance har vi visioner, og vi vil skabe ægte forandringer. Vi har som det eneste parti fremlagt en samlet, økonomisk plan og som det eneste parti har vi bedt Finansministeriet gennemregne vores politik. Konklusionen er, at planen inden 2025 vil øge beskæftigelsen med 124.000, øge velstanden med 108 mia. kr. og give alle i arbejde ca. 20.000 kr. mere i hånden hvert år.

Liberal Alliances politik vil betyde, at flere danskere kommer i arbejde, og at der vil være færre på overførselsindkomst. At vi får stærkere økonomisk vækst, at vi bedre kan tage os af dem, der har brug for det, og at vi alle sammen – også dem med de laveste indkomster – får bedre råd.

Der er kort sagt rigtig mange gode grunde til at stemme på Liberal Alliance. I denne lille bog har vi samlet 100 af dem.